Kies uw kerk

Preek van de week

2016-05-22. God en mens, een vier-eenheid misschien?

Feest van de H. Drie-eenheid, C

 

Eerste lezing: Spreuken 8, 22-31

Evangelie: Johannes 16, 12-15

Als we mensen heilig noemen, is dat altijd omdat we in hun liefde voor mensen, Gods liefde aanwezig weten. Steeds weer opnieuw hebben mensen zich toegelegd op de genezing van zieken. Een heilige die dit doet, doet dit uit liefde tot God, in navolging van Jezus. In haar of hem wordt Gods liefde mensenliefde, zoals dit ook bij Jezus het geval was.

Ouders en opvoeders zullen meestal blij zijn vrienden en vriendinnen van hun kinderen te ontvangen. In de liefde tot hun kind zijn allen opgenomen met wie hun kind een band aangaat. Zo lijkt het ook te zijn tussen God de Vader en Jezus.

De schilder Marc Chagall is van jongs af gegrepen door de verhalen van de Bijbel. Hij vertelt daar zelf over dat hij een eenheid beleefde tussen de wereld om hem heen en de gebeurtenissen van de Bijbel. De wereld, de liefde, de bomen, de bloemen, de kleuren, de geuren ervaart hij als door God aan ons gegeven. Maar ook de pijn, de verwoesting, het vluchten voor geweld en rampen, probeert hij als in Gods wereld te zien. Zijn schilderijen en glas-in-loodramen zijn daarom ook één van overweldigende vorm en kleur. Je ziet het aan zijn kunstwerken: Chagall houdt van de wereld, van de mensen en ziet hen in het grote verhaal van God met ons, mensen.

Wie God is, hoe God is - we weten er niets van. Immers, God gaat alles te boven en te buiten wat wij weten en bevroeden. Alles wat wij over God zeggen, is menselijk spreken. Daarvan weten we dat het God niet kan bevatten. Moeten we daarom dan maar op houden met spreken over God? Nee, juist niet. In het zoeken naar woorden en beelden, komt God steeds duidelijker in ons leven en ons gezichtsveld naar boven. Johannes doet niet anders. In zijn afscheidsrede horen we Jezus zeggen dat de Geest van Hem uitgaat, eerder hoorden we Jezus zeggen dat Hijzelf van de Vader is uitgegaan. Vandaag krijgen we een nieuw element erbij, de Geest zal in ons mensen zijn en ons God verkondigen.

Hier licht nu een nieuwe dimensie op om over na te denken. Is het vandaag dan niet alleen het feest van de Drie-eenheid - Vader, Zoon en Geest -, maar ook van een vier-eenheid: Vader, Zoon, Geest en wij mensen?

Of dit zo is, we weten het niet, maar als het ons oproept tot inspiratie, tot het stellen van daden van liefde, door het scheppen van kunst, dan zal God daar zeker niets op tegen hebben.

 

Amen.

Vier eenheid

Vier eenheid

Spreuken 8, 22-31

De wijsheid en de schepping
De Heer schiep mij aan het begin van zijn weg, nog voor zijn werken, van oudsher. Uit eeuwigheid ben ik gevormd, vanaf het begin, voordat de aarde ontstond. Ik ben al ontstaan toen er nog geen oceaan was, toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water. Voordat de bergen werden neergezet, nog eerder dan de heuvels, ben ik ontstaan. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, zelfs niet de elementen van de wereld. Ik was erbij toen Hij de hemel op zijn plaats zette, toen Hij een boog spande over de oceaan, en daarboven het machtige wolkengewelf zette; toen Hij de geweldige bronnen van de oceaan maakte en de zee haar grens gaf, zodat het water zijn geboden niet overtrad, en toen Hij de grondvesten van de aarde bouwde. Ik stond als uitvoerster aan zijn zijde, en ik was zijn vreugde, mij dag in dag uit verheugend voor zijn aangezicht, steeds weer, mij verheugend over zijn aardrijk en ik vond mijn vreugde bij de mensen.

Johannes 16, 12-15

De taak van de Geest
Eigenlijk heb Ik jullie nog veel te zeggen, maar je kunt het nu nog niet verwerken. Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn - niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt - en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen. Hij zal Mij verheerlijken, want wat Hij jullie zal meedelen, komt van Mij. Alles wat de Vader heeft is ook van Mij; daarom mag Ik zeggen dat hetgeen Hij jullie zal meedelen, van Mij komt.

Archief preken