Kies uw kerk

Preek van de week

2023-06-25 Weest niet bang

Preek 12de zondag van het jaar, A

 

Eerste lezing: Jeremia 20, 10-13

Evangelie: Matteüs 10, 26-33

We leven in een tijd waarin doemdenken en onheilsprofetieën helaas gretig aftrek vinden. Landgenoten maken gebruik van onze collectieve angsten om hun boodschap aan de man te brengen en zich zo zelf te verrijken. Met het afscheid nemen van religie en godsdienst, heeft Nederland afscheid genomen van een collectieve solidariteit en een positief toekomstperspectief.

Vandaag tonen de lezingen ons twee zijden. Een sombere en een opbeurende. De profeet Jeremia, Gods vaak klagende maar niettemin trouwe profeet, betreurt wat hem is overkomen. Omdat hij trouw Gods waarschuwing aan Israël heeft doorgegeven, moet hij nu de rekening betalen. Hij wordt uitgescholden, weggekeken en de stad uitgedreven.

In een tijd van zoveel wereldconflicten, zelfmoordterroristen en wraakmoorden, klinkt Jeremia's gebed voor wraak ongelooflijk hard. Maar denk er wel aan dat hij niet van plan is om zelf wraak te nemen. Hij laat dat aan God over. Wat hij echt wil is dat God rechtvaardig is: de armen verlost van onderdrukking. Aan het einde van de klaagzang wordt het duidelijk dat Jeremia geen twijfel heeft dat de rechtvaardige God namens de armen zal handelen. Dat is een verandering van de aanvankelijke wanhoop van zijn klaagzang, in een vertrouwen op God.

Jezus' advies aan zijn leerlingen is ook zeer grimmig als Hij suggereert dat sommigen van hen zelfs ter dood zullen worden gebracht, omdat ze in Hem geloven. "Wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar gelukkig niet de ziel..."

Mattheus 10, 26-33

Mattheus 10, 26-33

Er is veel werk aan de winkel. De leerlingen hebben de verantwoordelijkheid gekregen en op zich genomen, om te getuigen van Gods wegen in onze wereld. Maar zij en wij als Jezus' leerlingen, zijn altijd aan het werk, iedere dag 24 uur lang. We moeten voorbereid zijn, zegt Jezus, om duidelijk naar voren te brengen, wat niet kan en niet mag.

Klaagzangen eindigen met een vertrouwensverklaring en prijzen vaak God. Dit soort gebed is meer een daad van hoop. Jeremia is ervan overtuigd dat God hem uiteindelijk zal redden, ook al verwachten zijn vrienden, dat het fout zal gaan met hem. Hij vertrouwt erop dat God zijn machtige verdediger is, die aan zijn kant staat. Hij twijfelt er niet aan dat God, die de armen niet in de steek laat, zal zegevieren over de goddelozen.

Om te besluiten. Geen mens is vrijgesteld van problemen en soms luidt een verandering automatisch een wanhopige situatie in. De vraag is, durven we dan ook onbevreesd te klagen? Jezus nodigt ons uit om ook dan niet bang te zijn. We worden uitgenodigd om van ons hart geen moordkuil te maken. Je onbevreesd durven uitspreken over alles wat je overkomt en ziet, geeft ruimte en mogelijkheden tot nieuwe inzichten. Moge dat ook werkelijkheid worden in ons leven. Weest niet bang!

 

          Amen

Afbeelding: Twelve apostles.

Door: de Natuur
          Datum: in 10 tot 20 miljoen jaar
          Te bewonderen in: tussen de steden Port Campbell en Princeton, Australië

De Twaalf Apostelen - is een reeks kalkzandsteenrotsen uit het Mioceen in de Indische Oceaan. Ze liggen tussen de steden Port Campbell en Princeton, in Victoria, 270 km ten zuidwesten van Melbourne.

Eerst werd de plaats "zeug en biggen" genoemd. Toen werd de naam in de jaren 1950 veranderd in "Twaalf Apostelen". Het was gedaan om meer toeristen aan te trekken en nu is het een populair bezienswaardigheid, dat jaarlijks door ongeveer twee miljoen toeristen wordt bezocht. U kunt verschillende rondleidingen bestellen, zelfs een helikopterrit.

Het is opmerkelijk dat de stenen groep slechts 9 rotsen had; Nu zijn er maar 8 van hen en slechts zeven apostelen kunnen gezien worden vanuit de uitkijkplatforms. Op 3 juli 2005 stortte een van de rotsen in, niet in staat om de impact van erosie te weerstaan.

Geologen beweren dat de leeftijd van deze rotsformaties varieert van 10 tot 20 miljoen jaar. De hoogte van sommige van hen bereikt 45 meter. Dit natuurmonument werd gecreëerd door de erosie. De zware weersomstandigheden van de Zuidelijke Oceaan vervagen de zachte kalksteen geleidelijk en vormen grotten in de kliffen. Dan veranderden ze in bogen en vallen in de tijd.

De rotsen zijn vatbaar voor erosie van de stormachtige golven; De erosiesnelheid onderaan de kalksteenkolommen is ongeveer 2 cm per jaar. In de toekomst kan dat leiden tot een toename van het aantal "apostelen".

Jeremia 20, 10-13

(red.)Introductie op de eerste lezing:

Jeremia is gevangen genomen door Pashur, zoon van Immer, priester en hoofdopzichter van het huis van de HEER. Pashur laat Jeremia stokslagen geven om een niet gewenste profetie. Bij zijn bezoek aan Jeremia de volgende dag zegt Jeremia tegen Pashur: ‘Voortaan noemt de HEER u geen Pashur meer maar “Ontzetting-overal”?’.

         U was te sterk voor mij
Ik hoor veel mensen fluisteren: ‘Daar heb je “Ontzetting-overal”?. Geef hem aan. Ja, we geven hem aan.’ Al mijn vrienden willen niets liever dan mijn ondergang. Ze zeggen: ‘Misschien laat hij zich misleiden, dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken.’ De Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn achtervolgers vallen neer, ze zullen niet overwinnen. Ze worden diep beschaamd, nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig, ze wordt nooit vergeten! Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien hoe U wraak neemt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. Zing een lied, een loflied voor de Heer, want Hij heeft het leven van de arme uit de macht van de boosdoeners gered.

Evangelie: Matteüs 10, 26-33

Zending van de twaalf
Word niet bang voor hen. Want niets is verhuld dat niet onthuld zal worden, en niets is verborgen dat niet bekend zal worden. Wat Ik jullie zeg in het donker, zeg dat in het licht. Wat jullie in het oor gefluisterd krijgen, verkondig dat vanaf de daken. Wees niet bang voor hen die het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees eerder bang voor hem die en ziel en lichaam kan ombrengen in de hel. Twee mussen kosten toch maar een stuiver? En daarvan zal er niet één op de grond vallen buiten jullie Vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Als iemand partij kiest voor Mij bij de mensen, zal ook Ik partij kiezen voor hem bij mijn Vader in de hemel. Wie Mij verloochent tegenover de mensen, die zal Ik ook verloochenen tegenover mijn Vader in de hemel.

Archief preken