Kies uw kerk

Preek van de week

2016-09-04. Als leerling van Jezus moet durven loslaten

        23ste zondag door het jaar, C

 

Eerste lezing: Boek der Wijsheid 9, 13-18

Evangelie: Lucas 14, 25-33

We krijgen vandaag een stortvloed van wijsheden over ons uitgestort, zowel in de eerste lezing uit het Bijbelboek Wijsheid als in het evangelie. In de eerste lezing hoorden we dat het menselijk denken, ondanks alle kennis op het gebied van wetenschap en techniek maar heel beperkt is. We zijn gebonden aan deze aarde. Het leven blijft een mysterie en mensen kunnen veel meemaken. Het getuigt van wijsheid als je goed weet om te gaan met je mogelijkheden, maar ook met je beperkingen. Een wijs iemand dat is iemand die het leven accepteert zoals het komt, dat is iemand die weet dat je het leven niet kunt dwingen en die begrip heeft voor een ander die worstelt met het leven.

In de evangelielezingen wordt ons al een paar weken voorgehouden dat we veel moeten relativeren om te zien waar het werkelijk om gaat in het leven.En vandaag horen we dat je alles wat je in dit leven hebt, alles wat je hebt opgebouwd, als leerling van Jezus moet durven loslaten.

Ons denken en doen, ons hebben en houden, en dus de basis van ons leven wordt vandaag ter discussie gesteld. Leerling van Jezus zijn heeft te maken met de manier waarop je omgaat met je ouders, je partner of je kinderen. Het heeft te maken met je kruis opnemen wanneer je pijnlijke keuzes moet maken, met slim zijn en geen onnodige risico’s nemen bij het leven van dag tot dag.

Nu zou je kunnen denken dat Jezus in het evangelie bedoelt te zeggen dat zijn leerlingen alles achter moeten laten en hem blindelings moeten volgen; dat mensen hun verstand op nul moeten zetten en maar zien wat de dag van morgen brengt. Maar dat is geen wijsheid. Nee het gaat er veel meer om, dat je als leerling van Jezus je voortdurend af moet vragen: Waar laat ik me door leiden? Wat is het dat mij beweegt? Want voor je het weet zit je vast in je dagelijkse beslommeringen, voor je het weet word je in beslag genomen door bijkomende zaken en verlies je de vrijheid die nodig is om goede keuzes te maken. Het gewone ritme van elke dag, de zorg voor je gezin, je omgeving, de zorg voor je gezondheid, hoe belangrijk ook, het kan je zo in beslag nemen, dat je uit het oog verliest waar het werkelijk om gaat in het leven.


Luisterend naar het evangelie gaat het er ook om dat mensen soms zware lasten te dragen krijgen, want het leven kent pijnlijke kanten. Je kunt je daar tegen afzetten of zelfs onder door gaan, maar misschien is het wijsheid om dan toch maar je kruis op te nemen. Ik heb altijd veel bewondering voor mensen die er in slagen om met alle handicaps van het leven toch iets te maken. Want in welke situatie je ook verkeert: het leven biedt kansen. En ik denk dat het getuigt van wijsheid wanneer iemand dat ziet.
Leerling zijn van Jezus, dat heeft dus steeds te maken met de wijze waarop je in het leven staat, met de eigen keuzes die je maakt en met de ruimte die je weet te maken om jouw leven in te richten.

Lucas 14, 25-33

Lucas 14, 25-33

En als we dan nog eens kijken naar de lezingen van deze zondag, dan vormen zij een spiegel. En het zou wel eens echte wijsheid kunnen zijn om te erkennen, dat je als mens maar beperkte mogelijkheden hebt en veel verplichtingen, maar dat je juist daarom ook niet alles hoeft te kunnen, niet alles hoeft te bereiken. Nogmaals, je kunt het leven niet dwingen.
De ware leerling van Jezus weet dit en het is wonderlijk wat dit aan nieuwe levenskracht geeft.

 

Amen

Boek der Wijsheid 9, 13-18

        Gebed om wijsheid
Welke mens kent Gods raadsbesluit of wie vermoedt wat de Heer wil? Want armzalig is het denken van de stervelingen en wankel zijn onze overwegingen. Het vergankelijke lichaam bezwaart de ziel en de aardse tent is een last voor de geest met vele gedachten. Wij vermoeden amper de dingen op aarde; zelfs wat voor de hand ligt ontdekken wij maar met moeite: wie speurt er dan na wat er in de hemelen is? Wie zou uw raadsbesluit gekend hebben, als U de wijsheid niet had gegeven en uw heilige geest niet uit de hemel had gezonden? Zo zijn de paden recht gemaakt van degenen die de aarde bewonen; zo hebben de mensen geleerd wat U aangenaam is, en zijn zij gered door de wijsheid.’

Evangelie: Lucas 14, 25-33

        De ware leerling
Grote drommen mensen trokken met Hem mee. Hij richtte zich tot hen en zei: ‘Wie naar Mij toe komt, moet zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven verfoeien; anders kan hij geen leerling van Mij zijn. Hij moet zijn kruis dragen en Mij volgen; anders kan hij geen leerling van Mij zijn. Als een van u een toren wil bouwen, gaat hij er toch eerst eens voor zitten om de kosten te begroten, om te zien of hij het werk kan voltooien. Want anders, als hij wel het fundament legt maar de bouw niet kan afmaken, zal iedereen die het ziet hem uitlachen en zeggen: “Hij begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet.”? Of als een koning ten oorlog trekt tegen een andere koning, dan gaat hij er toch eerst eens voor zitten om te beraadslagen of hij sterk genoeg is om met tienduizend man op te trekken tegen de ander, die met twintigduizend man op hem afkomt. Als dat niet zo is stuurt hij, terwijl de ander nog ver weg is, een gezantschap naar hem toe om naar de vredesvoorwaarden te vragen. Zo moet ieder van u afstand doen van alles wat hij bezit; anders kan hij geen leerling van Mij zijn.

Archief preken