Kies uw kerk

Preek van de week

2018-11-25. Goedheid blijft overal en altijd

Preek Christus koning, B

 

Eerste lezing: Daniël 7, 13-14

Evangelie: Johannes 18, 33b-37

Wij hebben net zo goed als mensen van het verleden hoop nodig in moeilijke tijden. Misschien zeggen we het alleen op een andere manier. We gebruiken niet zo gauw de taal van dromen, visioenen en symbolen om te zeggen, dat we hopen dat goedheid het zal winnen van kwade machten.

De profeet Daniël vertelt een "visioen", maar dat is niet een droom die hij de vorige nacht had gehad en die hij vertelt aan een vriend tijdens het drinken van een kop koffie. Integendeel: hij spreekt woorden van hoop voor zijn tijdgenoten. Hij schreef om zijn volk te bemoedigen hun geloof niet te verliezen, door de gewoonten en gebruiken van de heidenen aan te nemen.

Met de komst van de Goed Heiligman breekt de commercie los. Natuurlijk zitten wij niet onder de duim van een heidense wereld, maar de commercie en het materialisme drukken toch wel erg hard door. We zien en horen allerlei advertenties over wat iedereen echt moet hebben. Heel wat mensen maken schulden om deze heidense godheid te dienen. We zullen de druk voelen om mee te doen en wat dan…?

Wie gaat deze strijd voor de harten en zielen van mensen winnen? Daniël geloofde dat het goede in de wereld op het eind de overwinning zal behalen. Hij drukte dat uit in zijn visioen van "...iemand die er uitziet als een mens die op de wolken kwam". Die mens kreeg "macht, eer en koningschap" over de hele aarde. Deze mens komt van God en heeft de macht en eer van God. Deze regels blijven voor altijd. Stel je voor… goedheid blijft overal en altijd!

Johannes 18, 33b-37

Johannes 18, 33b-37

Het is de laatste zondag van het liturgische jaar. Volgende week begint met de Advent een nieuw jaar en een nieuwe cyclus van lezingen. Bij einde hoort begin. We mogen vandaag al dromen van een nieuw kerkelijk jaar een nieuwe toekomst. Maar, waarnaar kijken we uit? Niet naar de goede wensen en voornemens van 1 januari.

Het liturgische jaar eindigt met ons uit te nodigen om opnieuw te kiezen en ons aan Jezus en aan zijn manier van leven toe te vertrouwen. Hij herinnert ons er aan dat zijn stem ons naar de waarheid en daarom naar het geluk zal leiden.
Hopelijk is het waar voor ieder van ons, dat dit steeds meer werkelijkheid wordt: dat goedheid blijft overal en altijd… In deze geest wens ik u nu alvast een Zalig Nieuwjaar!

Amen

Afbeelding: Christ before Pilate

        Schilder: Mihály Munkácsy (1844-1900)

Datum: 1881

Techniek: Olieverf op doek

Afmetingen: 417 x 636 cm

Momenteel te bewonderen in: Déri Múzeum, Hongarije

Het beeld toont een zegevierende Christus, die in het midden staat met een stralende witheid en verslaat zijn hatelijke vijanden en de aarzelende Romeinse gouverneur. Hij heeft niet alleen bewijzen dat hij de Bijbel kende door zijn grote werken, maar toont ook zijn psychologische vaardigheden in zijn werk.

Daniël 7, 13-14

In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken van de hemel iemand aankomen die op een mensenzoon leek. Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor Hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, pracht en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.

Johannes 18, 33b-37

        Jezus voor Pilatus
Pilatus ging het pretorium weer binnen en riep Jezus bij zich. ‘Bent U de koning van de Joden?’ vroeg hij. Jezus antwoordde: ‘Bent u daar zelf op gekomen of hebben anderen u over Mij verteld?’ ‘Ben ik soms een Jood?’ zei Pilatus. ‘Uw eigen volk, uw hogepriesters, hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt U gedaan?’ Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap is niet van deze wereld. Als mijn koningschap van deze wereld was, zouden mijn dienaars er wel voor gevochten hebben dat Ik niet aan de Joden werd overgeleverd. Mijn koningschap is echter niet van deze wereld.’ ‘U bent dus toch koning?’ zei Pilatus. ‘Ja’, zei Jezus, ‘Ik ben koning: met geen andere bestemming ben Ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid. Iedereen die uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.’

Archief preken