Kies uw kerk

Preek van de week

2020-05-10. Altijd samen met jou

5de zondag van Pasen 2020, A

 

Eerste lezing: Handelingen van de apostelen 6, 1-7

Evangelie: Johannes 14, 1-12

De lezing uit Handelingen van vandaag beschrijft een scène uit de vroegste dagen van onze Kerk. De gemeenschap groeide zo snel dat het tijd werd om de opkomende spanningen onder de leden te benoemen. Vandaag horen we over een klacht van de Grieks sprekende Christenen dat hun weduwen niet werden verzorgd door de Aramees sprekende Christenen.

Er is niets nieuws onder de zon, we weten het allemaal. Taal en culturele verschillen leiden te vaak tot spanningen, zelfs tot discriminatie; ook in kerkelijke gemeenschappen. De spanning tussen de twee groepen had de mogelijkheid om de vroege Kerk en dus ook de leiders van de gemeenschap, uit elkaar te drijven. Stephanus en zijn metgezellen zijn gekozen ‘om te zorgen voor eten’, dat wil zeggen, om de hongerige leden te voeden. De apostelen zullen zich richten ‘op het gebed en de bediening van het woord’.

Zijn er vergelijkbare verschillen merkbaar in onze gemeenschappen vandaag? In de universele kerk? Hebben kleinere groepen het gevoel dat ze geen stem hebben? Worden nieuwkomers verwelkomd? Is er een machtsstrijd tussen de mensen die hier al jaren bij elkaar komen en die pas mee doen? Zijn we verdeeld?

“Nee”?, zegt natuurlijk iedereen in het openbaar. Wij willen toch allemaal de biddende, gastvrije, meelevende en daadkrachtige gemeenschap zijn. Allemaal weten we dat eenheid in een gemeenschap geen eenvoudige zaak is. Daartoe worden wij allen uitgenodigd en we weten dat het hard werken is om dat te bereiken.

Johannes 14, 1-12

Johannes 14, 1-12

In de evangelielezing horen we vandaag Jezus volgens mij iets heel belangrijks zeggen: “In het huis van mijn Vader is plaats voor velen”?. Met het voorgaande in mijn achterhoofd en deze openvisie van Jezus voor ogen, stel ik me de vraag: “Waarom denken we in onze kerk toch vaak in ‘Of dit, of dat’, maar zelden in ‘En dit, en dat’?”?. Dit laatste geeft ons zoveel meer ruimte om te luisteren en te spreken, en om oprecht te ontmoeten en te vieren.

Daarom is het goed, dat we gelezen hebben dat zelfs in de zogenaamde ideale vroege Kerk al spanningen en al te menselijke zwakheden zichtbaar werden. Maar door samen te werken als een gemeenschap, geleid door de Heilige Geest, waren zij in staat om een oplossing te vinden in de kwesties die zich voordeden en het lijkt ook nog alsof het moeiteloos en zonder strijd ging. Een uitnodiging voor ieder van ons om ook zo te doen!

Om mee te nemen. Ook wij worden aangemoedigd om onze fantasie te gebruiken als gemeenschap, die door Jezus is gemaakt uit levende stenen. Heiligheid betekent groeien met Jezus. Als dat beter kan, dan doen we dat samen, want er blijven vele mensen die in onze gemeenschap samen werken.
Laten we een gemeenschap zijn die niet exclusief denkt en spreekt, maar inclusief. Niet zonder jou; maar altijd samen met jou.

 

Amen

Afbeelding: Jeruzalem, uit de hemel neergedaald

Pagina 253 van Codex

Datum: c. 1047.

Afmeting: 360 x 268 mm.

624 pagina's, 114 miniaturen.

Gebonden in gelooid leer.

Te bezichtigen in: Nationale Bibliotheek, Madrid, Spanje

De Facundus Beatus werd gemaakt door Facundus voor de monarchen van Castilië en León, Ferdinand I en Doña Sancha, en bleven in hun bibliotheek tot hun dood. Zijn opvallende kleuren, eigenaardige tekeningen en onwerkelijke sfeer onderwerpen de verbeelding tot een ware tirannie. Eenmaal gezien, zal je het nooit meer vergeten.

Handelingen van de apostelen 6, 1-7

        Zeven medewerkers gekozen; Groei van de gemeente
In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds groter werd, begonnen de hellenisten te mopperen op de Hebreeën; ze vonden dat hun weduwen bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. De twaalf riepen daarop de hele groep leerlingen bij elkaar en zeiden: ‘Het is onverantwoord dat wij het woord van God verwaarlozen om te kunnen zorgen voor de ondersteuning. Zie daarom uit, broeders, naar zeven personen uit jullie midden, die goed bekend staan, vol van de Geest en van wijsheid. Hen zullen wij dan met deze taak belasten, terwijl wíj ons blijven toeleggen op het gebed en de bediening van het woord.’ De hele groep stemde met dit voorstel in. Zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige Geest, en verder Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. Ze droegen hen voor aan de apostelen, en die legden hun na gebed de handen op. Het woord van God bleef zich verbreiden; het aantal leerlingen in Jeruzalem werd nog veel groter, en ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

Johannes 14, 1-12

        Jezus: De weg naar de Vader
Jullie moeten je niet zo laten verontrusten. Jullie geloven in God; geloof zo ook in Mij! In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden. Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken? Ja, Ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereedmaken, maar Ik kom terug, en dan neem Ik jullie bij Me op, zodat daar waar Ik ben, ook jullie zullen zijn. En waar Ik heen ga - de weg daarheen is jullie bekend.’ ‘Maar Heer,’ zei Tomas, ‘we weten niet eens waar U heen gaat; hoe zou de weg ons dan bekend kunnen zijn?’ Jezus antwoordde: ‘Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader. Als jullie Mij hebben leren kennen, zul je ook mijn Vader leren kennen. Sterker, nu al kennen jullie Hem en heb je Hem gezien.’ Hierop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, dan zijn we tevreden!’ En Jezus weer: ‘Ik ben al zo lang bij jullie, Filippus, en je hebt Me nog niet leren kennen? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kun je dan nog zeggen: “Laat ons de Vader zien”?? Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij? De woorden die Ik tot jullie spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf: het zijn daden van de Vader, die in Mij blijft. Geloof Me toch: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij; of geloof het anders op grond van de daden. Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie in Mij gelooft, zal de daden die Ik verricht, ook zelf verrichten; ja nog grotere zal Hij verrichten, want zelf ga Ik naar de Vader, maar wat jullie zullen vragen in mijn naam, zal Ik doen, zodat de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon. Als jullie Mij iets zullen vragen in mijn naam, dan zal Ik het doen.

Archief preken