Kies uw kerk

Preek van de week

2022-02-27. Waardoor laat ik mij leiden?

Preek 8ste zondag van het jaar, C

          
Eerste lezing: Jezus Sirach 27, 4-7
          
Evangelie: Lucas 6, 39-45

De lezingen van vandaag zijn bedoeld als spiegel. Het zijn wijsheden die bij elkaar zijn gezet en waar veel menselijke ervaringen uitspreken. Hoe wijs en onwijs zijn wij, mensen van vlees en bloed? Door welke geest laten wij ons beïnvloeden? Het zijn vragen naar ons eigen kritisch vermogen. Hoe dragen wij bij aan Gods Hemel: vrede op aarde?In beide lezingen worden wij aangesproken. Hoe komt Gods Woord bij ons aan? Wat voor vruchten brengen wij voort? De vragen passen bij deze tijd van het jaar. Woensdag is carnaval voorbij en gaan we een askruisje halen. De lezingen van vandaag roepen op, om tot onderscheidingsvermogen te komen. Hoe zit dat met die balk in je eigen oog? Zelf naar antwoorden zoekend, nog eens terugkijkend naar wat ik zoal gedaan heb in mijn leven, stel ik mij de vraag: wat bezielde mij? Maakte ik de goede keuzes en hoe kijk ik daar nu op terug? Het vormen van een kritisch vermogen vraagt afstand, om ook van de eigen geschiedenis te leren.

 Elke dag wordt er geschiedenis geschreven. Een mooie geschiedenis waar we trots op mogen zijn. In de coronatijd hebben we veel initiatieven mogen zien van nabijheid, wederzijdse hulp en aandacht. Maar onze geschiedenis kent ook duistere pagina’s. De rellen tijdens coronatijd, de politionele actie in toenmalig Indonesië.

Lucas 6, 39-45

Lucas 6, 39-45

“Aan de vruchten herken je de boom”, hoorden we Jezus zeggen. Waarom laten mensen zich meesleuren om de stad in te gaan om vernielingen aan te richten, of voor eigen rechter te spelen? Door wie of wat lieten zij zich toen en nu leiden? De huidige samenleving is sterk veranderd. Op vele manieren is onze wereld groter geworden. Maar de vraag blijft door wie of wat laten wij ons leiden?

Geweld is volgens mij niet de juiste weg naar verandering. Stilte en reflectie zijn voor mij steeds belangrijker geworden. Leren onderscheiden welke geesten ons beïnvloeden. Ik blijf geloven in democratie, stemmen met het potlood en als het moet: mijn mond open doen. Met kritische ogen kijken naar mijzelf en de wereld om mij heen.

Om te besluiten. Kritisch kijken deed ook Jezus in zijn tijd. Hij bevestigde de zwakken en bekritiseerden de sterken. Het bracht Hem geen fortuin en macht, maar wel de liefde en het respect van de weerlozen. Laten we ons hart afstemmen op de Geest van God, op Jezus, de bron van waarheid, openheid en een rechtvaardige toekomst. De Geest van God als dragende grond onder ons bestaan. Zend uw Geest en verlicht ons!

           Amen

Jezus Sirach 27, 4-7

Gevaren van de handel
Als men een zeef schudt, blijft het afval liggen: zo is de kwalijke kant van een mens in zijn berekening te vinden. Het vaatwerk van de pottenbakker wordt in de oven beproefd: zo toetst men een mens aan zijn berekening. De vrucht van de boom laat het werk van de kweker zien: zo toont de berekening de plannen in het hart van een mens. Vóór de berekening moet je een mens niet prijzen, want daarin wordt de mens op de proef gesteld.

Lucas 6, 39-45

Toespraak tot de leerlingen en het volk
Verder zei Hij tegen hen in beeldspraak: ‘Kan de ene blinde een gids zijn voor de andere? Dan vallen ze toch samen in een kuil? Een leerling staat niet boven zijn leermeester; iemand die volleerd is zal als zijn leermeester zijn. Wat kijk je naar de splinter in het oog van een ander terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen een ander zeggen: “Vriend, laat me de splinter weghalen die in je oog zit”?, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Schijnheilige, haal eerst de balk uit je eigen oog; pas dan zie je scherp genoeg om de splinter weg te halen die in het oog van de ander zit. Er is geen mooie boom die zieke vruchten draagt, en evenmin een zieke boom die mooie vruchten draagt. Want iedere boom is herkenbaar aan zijn eigen vruchten. Van een doornstruik plukt men geen vijgen en van een braamstruik oogst men geen druiven. Een goed mens haalt uit de voorraad van zijn goede hart het goede tevoorschijn, en een slecht mens uit zijn slechte hart het slechte; want waar iemands hart vol van is, daarvan spreekt zijn mond.

Archief preken