Kies uw kerk

Preek van de week

2019-08-04. Anders tegen het leven aan kijken

18de zondag door het jaar, C

 

Eerste lezing: Prediker 1,2. 2, 21-23

Evangelie: Lucas 12, 13-21

Als je de lezingen van de zondag beluistert zou je kunnen denken dat ze als boodschap hebben dat het leven ijdel, leeg en zinloos is. Wat heeft het voor zin je druk te maken om bezit, je druk te maken om je gezondheid, je baan, je pensioen, je gezin, terwijl je de dag van morgen niet eens kent. De lezingen lijken te suggereren dat het er allemaal niet toe doet. Maar ik denk niet dat de lezingen ons een negatieve kijk willen geven op alles wat wij belangrijk vinden. Ik denk dat ze ons vooral willen uitnodigen om anders tegen het leven aan te kijken.

De vakantietijd is bij uitstek een tijd om eens even wat dagelijkse zorgen van je af te zetten. Je doet dingen waar je anders niet zo aan toe komt. Je hebt ook wat meer tijd voor elkaar. Zelfs als het weer tegen zit of heb je niet zoveel te besteden, een vakantie kan toch goed zijn. En het geeft je vooral ook de mogelijkheid om alles waar je zo door het jaar mee bezig bent te relativeren. En ik denk dat de beide schriftlezingen van vandaag daar op willen wijzen.
Kinderen hoeven eens even niet naar school, niet naar de sportclub, ouders hoeven ’s morgens even niet te jagen tegen de klok enz. Je mag gewoon eens even zijn wie je bent en dat is in onze samenleving met al zijn regels, met zijn verantwoordelijkheden, de keuzenmogelijkheden voor school of werk, in zo’n samenleving is gewoon even jezelf zijn dan een weldaad. Je kijkt even anders tegen het leven aan.

Zaken relativeren, dat hoor je bij oudere mensen die veel van het leven hebben gezien, je hoort het ook dikwijls bij het sterven. Op zo’n moment blijkt dat we ons vaak druk maken om bijkomstigheden. Terwijl het gaat om kwaliteit van leven, om dromen en idealen. Het evangelie van deze zondag is heel duidelijk. Onze wereld is zeer materialistisch ingesteld. Maar wat levert dat op? In het evangelie zegt Jezus: Pas op en wacht u voor alle hebzucht. Want geen enkel bezit - al is het nog zo overvloedig - kan uw leven veilig stellen.

Anders tegen het leven aankijken, genieten van de mogelijkheden die je hebt, genieten van elkaar. Daarvoor heb je geen postcodeloterij nodig. En we weten allemaal dat echt geluk niet te koop is.

Ik wens ieder van ons momenten toe dat je weer eens fris aan kunt kijken tegen alles wat je van dag tot dag bezig houdt. Het komt de kwaliteit van leven ten goede. Want het leven, ons door God gegeven, is niet ijdel of zinloos, maar het is wel eens goed om allerlei ballast weg te doen.

 Ets 'Gelijkenis van een hebzuchtige boer'

Ets 'Gelijkenis van een hebzuchtige boer'

De eerste lezing behoort tot de wijsheidsliteratuur. Het evangelie is goed nieuws. Ik zou ons de wijsheid van het boek prediker en het goede nieuws van het evangelie in deze vakantietijd toe willen wensen.

 

Amen

Afbeelding: Gelijkenis van een hebzuchtige boer

Door: Jan Luyken (1649-1712)

Datum: 1700

Locatie van de ets: Rijksmuseum Amsterdam

 

Prediker 1,2. 2,21-23

        Genieten is ijdel
IJl en ijdel, zegt Prediker, ijl en ijdel, alles is ijdel.
Want als iemand door zijn kennis en wijsheid moeizaam iets gepresteerd heeft, moet hij het toch overlaten aan een ander, die er niets voor gedaan heeft. Ook dat is ijdel, onzinnig. Wat heeft een mens dan aan zijn harde werken, aan al zijn zorgen en tobben onder de zon? Zijn leven is één lijdensweg, zijn werk een bron van ellende. Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust. Ook dat is ijdel.

 

Evangelie: Lucas 12, 13-21

        Gelijkenis van een hebzuchtige boer
Iemand uit de menigte zei tegen Jezus: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen.’ Jezus antwoorde  hem: ‘Wie heeft mij als scheidsrechter tussen u beiden aangesteld?’ En Hij zei tegen hen: ‘Pas op voor iedere vorm van hebzucht! Ook al heeft een mens nog zo veel, zijn leven bezit hij niet.’ Hij vertelde hun een gelijkenis: ‘Er was eens een rijk man, wiens land veel had opgebracht. Hij dacht bij zichzelf: “Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn oogst op te slaan.”? “Dit ga ik doen,”? dacht hij, “ik breek mijn schuren af en ga grotere bouwen; dan kan ik daar al het graan en mijn andere goederen in opslaan, en tegen mezelf zeggen: Je hebt daar nu heel wat liggen, jongen, je kunt jaren vooruit. Rust nu maar eens uit, eet, drink en neem het ervan.”? Maar God zei tegen hem: “Jij dwaas, nog deze nacht wordt je leven opgeëist, en voor wie zijn dan al die voorraden die je hebt aangelegd?”? Zo vergaat het iemand die rijke schatten verzamelt voor zichzelf en niet voor God.’

Archief preken