Kies uw kerk

Preek van de week

2017-11-12. Zoeken naar wijsheid

Preek 32ste zondag van het jaar, A

 

Eerste lezing: Boek der Wijsheid 6, 12-16

Evangelie: Matteüs 25, 1-13

We hebben hulp nodig in onze poging om de goede keuzes te maken in onze wereld. Wij willen daarbij God hebben als onze voortdurende gids. Dat probeerde de schrijver van het boek Wijsheid te vertellen in de eerste eeuw voor Christus aan de Grieks sprekende Joden in Alexandrië. Dat was een wereldstad waar ze allochtoon waren. Het moet voor hen moeilijk zijn geweest als een minderheid die zich niet wilde laten overspoelen door de geleerde heidense wereld om hen heen. Hoe moesten zij vasthouden aan hun geloof in deze voor hen zo aparte wereld?

Lijkt het een beetje op de wereld waarin wij leven? Vooral als veel mensen denken, dat ze de wijsheid van hun ouders en de ideeën van ons geloof niet nodig hebben. De schrijver van het Boek Wijsheid spreekt tot zijn zusters en broeders in den vreemde en herinnert hen er aan dat ze niet alleen staan: Wijsheid is er om hen te helpen te leven in hun wereld. Niet voor de eerste keer wordt wijsheid voorgesteld als een vrouw: Ze wordt gewaardeerd door wie van haar houden en gevonden door wie haar zoeken. Nog beter is dat ze rondgaat om te zoeken wie haar waard zijn. Wijsheid staat niet stil, maar is net als wij onderweg en probeert ons te helpen op onze levensweg.

Mattheus 25, 01-13

Mattheus 25, 01-13

Hoe veel godsdienstige mensen hebben niet te midden van problemen God gesmeekt om te zorgen voor duidelijkheid en leiding? Vanuit onze vertwijfelde, lawaaierige en vaak verkeerd bestuurde wereld zoeken we naar wijsheid.

We moeten wel oppassen dat we ons niet te veel bezig houden met de onbelangrijke en onwerkelijke details in de parabel van vandaag, zoals: Waarom deelden die meisjes die wel olie hadden het niet met die te weinig bij zich hadden? Waar zouden die meisjes, die olie nodig hadden, deze midden in de nacht hebben kunnen kopen? Waarom riepen zij meer dan eens Heer, Heer tegen de bruidegom? Waarom herkende Hij hen niet, ze maakten toch allemaal deel uit van de bruiloftsgasten?

We mogen nu al keuzes maken gedurende de tijd dat we wachten en hopen. Het is niet verkeerd om te doen wat we kunnen om nu onze geest te voeden, nu ons verstand te vormen en nu onze wil te versterken. We kunnen beslissen om onze trouw aan God werkelijkheid te maken. We mogen wat Jezus ons leerde niet uitstellen tot morgen, want als we dat doen, is het een teken van ons gebrek aan geloof in Jezus.

We hebben dus nog heel wat te doen voordat Jezus terugkomt, want Hij komt iedere dag op een onverwachte manier. Wijsheid is de voornaamste deugd van onze goede boodschap. Dat helpt ons om waakzaam te blijven en zorgt er voor, dat we verstandige keuzes maken in ons leven van elke dag. Laten we daarom waakzaam blijven en proberen die keuzes ook echt te maken.

 

Amen.

Boek der Wijsheid 6, 12-16

        Ontdekking van de wijsheid
Stralend en onvergankelijk is de wijsheid en zij wordt gemakkelijk ontdekt door wie haar liefhebben en gevonden door wie haar zoeken. Aan wie haar begeren laat zij zich gauw kennen. Wie vroeg voor haar opstaat, hoeft zich niet moe te maken, want hij vindt haar voor zijn deur. De gedachten op haar richten getuigt van een volmaakt inzicht en wie wakker blijft voor haar zal snel vrij van zorgen zijn. Want zij gaat zelf rond, op zoek naar mensen die haar waardig zijn; op de wegen vertoont zij zich innemend aan hen, en zij komt hun tegemoet bij iedere gedachte.

Evangelie: Matteüs 25, 1-13

        10 meisjes
Dan zal het met het koninkrijk der hemelen gaan als met tien meisjes, die met hun lampen op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom en vijf verstandig. Want de domme namen wel hun lampen met zich mee, maar geen olie. Maar de verstandige namen ook olie mee in kruiken, niet alleen lampen. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allemaal in. Midden in de nacht klonk er geroep: “Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet!”? Toen stonden alle meisjes op en maakten hun lampen in orde. De domme zeiden tegen de verstandige: “Geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit.”? Maar de verstandige gaven ten antwoord: “Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en voor jullie; ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf.”? Toen ze weg waren om te kopen, kwam de bruidegom, en de meisjes die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen voor de bruiloft, en de deur ging dicht. Later kwamen ook de andere meisjes en riepen: “Heer, heer, doe open voor ons.”? Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet.”? Wees dus waakzaam, want je kent dag noch uur.

Archief preken