Kies uw kerk

Preek van de week

2020-11-08. Zoeken naar wijsheid

Preek 32ste zondag van het jaar, A

 

Eerste lezing: Boek der Wijsheid 6, 12-16

Evangelie: Matteüs 25, 1-13

We hebben hulp nodig in onze poging om de goede keuzes te maken in onze wereld. De schrijver van het Boek Wijsheid spreekt vandaag tot ons en herinnert ons er aan dat we niet alleen staan: Wijsheid is er om ons te helpen te leven in onze wereld.

Niet voor de eerste keer wordt wijsheid voorgesteld als een vrouw: Ze wordt gewaardeerd door wie van haar houden en gevonden door wie haar zoeken. Nog beter is dat ze rondgaat om te zoeken wie haar waard zijn. Wijsheid staat niet stil, maar is net als wij onderweg en probeert ons te helpen op onze levensweg. Hoe veel godsdienstige mensen hebben niet te midden van problemen God gesmeekt om te zorgen voor duidelijkheid en leiding? Vanuit onze vertwijfelde, lawaaierige en vaak verkeerd bestuurde wereld, zoeken we naar wijsheid en vragen we Jezus in deze Eucharistie om ons zijn Geest van wijsheid te sturen.

De parabel van de tien meisjes legt de nadruk op het feit, dat we waakzaam moeten zijn en nu al klaar moeten staan voor de terugkeer van de Heer. We moeten nu al keuzes maken gedurende de tijd dat we wachten en hopen. We moeten doen wat we kunnen om nu onze geest te voeden, nu ons verstand te vormen en nu onze wil te versterken.

Mattheus 25, 01-13

Mattheus 25, 01-13


De parabel probeert ons zo ver te krijgen, dat we nu al waakzaam en voorbereid zijn. We mogen ook niet verwachten dat andere gelovigen voor ons zullen waken. Dat moeten we allemaal zelf doen: niemand kan onze verantwoordelijkheid overnemen. Wij moeten iedere dag van ons leven laten zien, dat we geloven. Duidelijk is in deze parabel dat wanneer Jezus werkelijk in ons leven binnentreedt dit beslissend is. Dan is de voorbereidingstijd voorbij. Als we een waakzaam leven hebben geleid, dan zullen we binnengaan in het koninkrijk met Jezus Christus.

Daarom! Vijf meisjes kwamen aan toen de deur dicht was en toen ze aanklopten werd die niet open gemaakt. Ze waren te laat. Ze hadden de verkeerde keuze gemaakt, de voorbereidingstijd was voorbij.

Om te besluiten. Gedurende de wachttijd kunnen we zoals Jezus ons geleerd heeft het koninkrijk van God verwelkomen door hongerigen te eten te geven, naakten te kleden, dorstigen te laven en onderdrukten vrij te maken. We hebben dus nog heel wat te doen voordat Jezus terugkomt, want Hij komt iedere dag op een onverwachte manier. Wijsheid is de voornaamste deugd van onze Goede Boodschap. Dat helpt ons om waakzaam te blijven en zorgt ervoor, dat we verstandige keuzes maken in ons leven van elke dag. Laten we daarom wijs zijn en waakzaam blijven zodat we die keuzes ook echt gaan maken.

Amen.

Boek der Wijsheid 6, 12-16

        Ontdekking van de wijsheid
Stralend en onvergankelijk is de wijsheid en zij wordt gemakkelijk ontdekt door wie haar liefhebben en gevonden door wie haar zoeken. Aan wie haar begeren laat zij zich gauw kennen. Wie vroeg voor haar opstaat, hoeft zich niet moe te maken, want hij vindt haar voor zijn deur. De gedachten op haar richten getuigt van een volmaakt inzicht en wie wakker blijft voor haar zal snel vrij van zorgen zijn. Want zij gaat zelf rond, op zoek naar mensen die haar waardig zijn; op de wegen vertoont zij zich innemend aan hen, en zij komt hun tegemoet bij iedere gedachte.

Evangelie: Matteüs 25, 1-13

        10 meisjes
Dan zal het met het koninkrijk der hemelen gaan als met tien meisjes, die met hun lampen op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom en vijf verstandig. Want de domme namen wel hun lampen met zich mee, maar geen olie. Maar de verstandige namen ook olie mee in kruiken, niet alleen lampen. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allemaal in. Midden in de nacht klonk er geroep: “Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet!”? Toen stonden alle meisjes op en maakten hun lampen in orde. De domme zeiden tegen de verstandige: “Geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit.”? Maar de verstandige gaven ten antwoord: “Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en voor jullie; ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf.”? Toen ze weg waren om te kopen, kwam de bruidegom, en de meisjes die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen voor de bruiloft, en de deur ging dicht. Later kwamen ook de andere meisjes en riepen: “Heer, heer, doe open voor ons.”? Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet.”? Wees dus waakzaam, want je kent dag noch uur.

Archief preken