Kies uw kerk

Preek van de week

2023-01-08. De onrust van de Heer

Preek Openbaring des Heren, A

          
Eerste lezing: Jesaja 60, 1-6
          Evangelie: Matteüs 2, 1-12

We hebben weer een keer de geboorte van de Koning van de Vrede gevierd. Velen van ons hebben gestaan bij de kribbe van Jezus en gebeden om vrede voor onszelf, onze families en de wereld. Maar hebben we voordat we de kerststal verlieten ook die Wijzen gezien die daarachter in de rij stonden? Zij zijn de laatkomers, die lang onder weg waren geweest. Ze hebben veel achtergelaten en moeten nog lang verder voordat ze eindelijk kunnen gaan rusten.

Ik heb zo het idee, dat ze geen vrede hadden in hun doen en laten voordat ze op tocht gingen – anders waren ze er toch nooit aan begonnen. Toen ze weer thuiskwamen, "langs een andere weg," werden ze toen herkend als de wijzen, die ze al die tijd waren geweest? Nadat ze toch wel een heel aparte ervaring hadden meegemaakt!

 In Gods wijsheid werd een geheim plan zichtbaar voor de vroege Kerk en nu ook voor ons. God maakte heidenen en Joden tot mede-erfgenamen; ze deelden beiden in de vervulling van de beloften van God in Jezus Christus.

Vandaag op het feest van de Openbaring des Heren mogen we ons afvragen: Weerkaatst in ons leven het licht dat we in Christus hebben ontvangen? Zien de anderen ons als vergevingsgezinde mensen? Als vredestichters? Precies ook in de donkere tijden van racisme en armoede? Om het samen te vatten: zijn wij in een donkere wereld het licht dat andere mensen leidt naar Christus? Jezus zit weer aan de rechterhand van God in de hemel. Hij is niet langer zichtbaar, tenzij door ons, zijn leerlingen, die hun licht laten schijnen zodat Zijn aanwezigheid bij ons blijft.

De lezingen zijn vandaag duidelijk genoeg: Gods liefde kan niet beperkt blijven tot een paar gelukkige mensen. De wijzen begrepen dat de volwassen Jezus zou leven en sterven voor zondaars en tollenaars, dat armen en heidenen zouden worden aangetrokken door Jezus en aan zijn tafel zouden worden uitgenodigd.

Mattheus 2, 1-12

Mattheus 2, 1-12

In het begin van de evangelielezing zijn de Wijzen de sleutelfiguren. Zij schijnen keurig bij de stal te passen, maar zij keken steeds weer in de nacht naar de donkere hemel en zochten naar tekens. Ze waren rusteloos; zij waren onderzoekers. Zij waren niet tevreden met hun leven. In plaats daarvan verwachten ze meer, al wisten ze niet waar ze naar op zoek waren. Lijken wij een beetje op hen? Hebben we ooit ons oude leven en onze vroegere manieren achter ons gelaten, ook al wisten we niet zeker waar we naar op zoek waren? Wisten we wel dat het leven meer te bieden, meer betekenis heeft?

Om te besluiten. Vandaag kijken we naar de Wijzen en kunnen we elkaar misschien toewensen: "Moge de onrust van de Heer met je zijn." Het zou een prachtige wens zijn voor het komende jaar. Een onrust die ons niet bij de pakken neer laat zitten. Een onrust die ons doet opstaan en gaan om het goede te doen in de tijd en in de wereld die voor ons ligt.

          Amen.

Afbeelding: The Adoration of the Magi

Door: Rembrandt (ca. 1606 - 1669)
          Afmetingen: 71 x 65,8 cm
          Techniek: Olieverf op paneel
          Datum: 17de eeuws
          Te bewonderen in: Hermitage (Sint-Petersburg), Rusland

Jesaja 60, 1-6

Het nieuwe Jeruzalem
Sta op en schitter, want uw licht is gekomen, de glorie van de heer komt over u. En zie, de duisternis bedekt de aarde, en donkerte de volken, maar over u gaat de heer lichtend op, zijn heerlijkheid verschijnt over u. En volken komen naar uw licht, koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op en kijk om u heen, allen verzamelen zich en komen naar u toe: uw zonen komen uit de verte, uw dochters worden op de heup gedragen. U zult het zien en stralen van vreugde, uw hart zal trillen en zwellen: de schatten van de zee worden naar u toe gebracht, de rijkdom van de volken komt naar u toe. Een vloed van kamelen zal u bedekken, dromedarissen van Midjan en Efa; alle bewoners komen uit Seba, met goud en wierook beladen; zij verkondigen de lof van de heer.

Evangelie: Matteüs 2, 1-12

Van Bethlehem naar Nazareth
Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.’ Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en Schriftgeleerden van het volk samen en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden. Ze zeiden hem: ‘In Bethlehem in Judea. Want zo staat het geschreven bij de profeet: Bethlehem, land van Juda, u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leider voortkomen, die herder zal zijn van mijn volk Israël.’ Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Hij stuurde hen naar Bethlehem met de woorden: ‘Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind. Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten; dan kan ook ik het gaan huldigen.’ Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg. Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld. Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op hun knieën en huldigden het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk. En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te keren, namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.

Archief preken