Kies uw kerk

Preek van de week

2019-10-13. Gezicht van God te zijn

        28ste zondag door het jaar, C

 

Eerste lezing: 2 Koningen 5, 14-17

Evangelie: Lucas 17, 11,19

De Bijbelse taal speelt graag met cijfers, zo ook vandaag. Het getal 'tien' roept associaties op aan de tien verbondswoorden die wij de 'tien geboden' zijn gaan noemen, of aan de tien slagen die God de Egyptenaren toebracht. Dat getal wil ons opmerkzaam maken op het handelen van God onder de mensen. Vandaar dat in het verhaal van Abraham Sodom gered wordt als er tien rechtvaardigen gevonden worden. Die tien mensen houden de Naam van God in ere.

Daarom staan zij -de 10- voor de synagoge of, zo je wilt, voor de gelovige gemeenschap! Wat wij horen in het evangelie van vandaag is dat die geloofsgemeenschap ziek is, melaats! Dat zij geworden is tot een groep mensen die je maar beter kunt mijden! Jezus geneest ze en zij krijgen weer een plaats onder de mensen.

Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Er is er één die terugkomt om dank te brengen aan God en die ene is een vreemdeling, het is een Samaritaan! Misschien vonden die negen anderen het de gewoonste zaak van de wereld dat zij weer gereinigd waren. Toch is er maar één die er weet van heeft wat het is om geloofsgemeenschap te zijn. Die vreemdeling leert ons weer waar het in ons kerkzijn op aankomt: dat wij de Naam van God in ons midden eren!

Lucas 17, 11-19

Lucas 17, 11-19

Dat mocht die vreemdeling uit Syrië ook leren. Hij kwam om genezen te worden en wordt kwaad omdat hij zich zevenmaal in de Jordaan moest wassen! Hier leert ons het getal zeven veel over wat het is om een mens naar Gods hart te zijn. Wie echt tot het erkennen van de ware en enige God wil komen, zal door het water moeten gaan. Precies zoals het volk van Israël door het water van de rode zee moest trekken. Zij zullen levend houden dat zij dank zij de hand van God op het spoor van het leven worden gezet.

Jezus heeft die weg bewandeld: Hij heeft zich ondergedompeld in het leven van ons mensen om ons te leren dat wij rein en geheeld worden door de hand van God.

Om over na te denken. Een Kerk, een parochie, gelovigen die slechts bedacht zijn op het eigen gelijk of mensen verplichtingen opleggen en macht uitoefen, verzuimen om ons te leren dat het erom gaat de Naam van God in ere te houden. Daarmee ook de naam en de gestalte van mensen om ons heen. Alleen daar is waarachtig leven waar wij geen mensen buitensluiten, maar gemeenschap stichten! Daartoe worden wij allen opgeroepen om gezicht van God te worden en te zijn, en woorden van Jezus te spreken.

 

Amen

Afbeelding: Christus und die Aussätzigen

        Door: Gebhard Fugel (1863 - 1939)

Datum schilderij: ca. 1920

Locatie: Diözesanmuseum Freising, Duitsland

Opmerking: Het museum is tot nader order gesloten. Modernisering van brandbeveiliging en architectonische herontwerp

2 Koningen 5, 14-17

        De genezing van Naäman
Toen ging de Syriër Naäman naar de Jordaan en dompelde zich zevenmaal onder zoals de man van God gezegd had. Zijn huid werd weer als die van een klein kind en hij was gereinigd. Hij keerde met heel zijn gevolg naar de man van God terug, trad het huis binnen, ging voor hem staan en zei: ‘Nu weet ik dat er alleen in Israël een God is en nergens anders op aarde. Aanvaard daarom een huldeblijk van uw dienaar.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zowaar de Heer, die ik dien, leeft, ik neem niets van u aan.’ En hoewel Naäman er bij hem op aandrong iets aan te nemen, bleef hij weigeren. Toen zei Naäman: ‘Geef uw dienaar dan tenminste een last aarde, zoveel als een koppel muildieren dragen kan, want uw dienaar wil aan geen andere goden brand- of slachtoffers meer opdragen dan aan de Heer.

Evangelie: Lucas 17, 11-19

        Reiniging van tien melaatsen
Op zijn reis naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen Hij een dorp inging, kwamen Hem tien melaatsen tegemoet. Ze bleven op een afstand staan en riepen luidkeels: ‘Jezus, Meester, heb medelijden met ons.’ Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Onderweg werden ze gereinigd. Een van hen kwam terug toen hij zag dat hij genezen was, en met luide stem verheerlijkte hij God. Hij wierp zich aan Jezus’ voeten en bedankte Hem. Dit was een Samaritaan. Jezus zei daarop: ‘Er zijn er toch tien gereinigd! Waar blijven de negen anderen? Is er niemand teruggekomen om God eer te brengen, alleen deze vreemdeling?’ En Hij zei tegen hem: ‘Sta op en ga weer; uw vertrouwen is uw redding.’

Archief preken