Kies uw kerk

Preek van de week

2021-05-02. Een nieuwe kans

Preek 5de zondag van Pasen, B

          Eerste lezing: Handelingen der apostelen 9, 26-31
          Evangelie: Johannes 15, 1-8

We kennen allemaal wel die betweters die het allemaal beter weten. Ze zijn zo overtuigd van hun eigen gelijk, dat er geen plaats meer is voor een ander gelijk. Als het ware drukken ze het andere gelijk weg en ontnemen ze het elke levensadem.

Vandaag maken we in het boek Handelingen kennis met Paulus. In de tijd dat hij nog Saulus heette, was hij zo’n betweter. Hij ontnam de eerste christenen letterlijk en figuurlijk hun levensadem vanwege hun geloof in Jezus. Alles op alles zette Saulus, om deze nieuwe leer aan de kaak te stellen en te vernietigen, totdat…

Saulus ontmoette Jezus en deze ontmoeting had zo’n diepe indruk op hem gemaakt dat hij van Saulus een Paulus werd. Paulus werd met de kracht die van hem gekend is Christen, met alle gevolgen van dien. Hier nu begint de eerste lezing van vandaag.

Paulus sprak er openlijk over dat hij Jezus had gevonden, zijn Messisas. Zijn verkondiging wekte argwaan bij de kleine christengemeente van Damascus en de overheden. De overheden beraamde een plan om Paulus uit de weg te ruimen. Dag en nacht bewaakten zij de poorten, maar enkele leden van de eerste christengemeente hielpen Paulus te ontsnappen. Met een mand lieten ze hem langs de standsmuur zakken.

Johannes_15, 1-8

Johannes_15, 1-8

Had de wolf zich in schaapskleren gehuld? Velen meden Paulus in Jeruzalem, maar Barnabas niet. Deze introduceerde Paulus in de kring van apostelen.

De eerste christengemeentes stonden voor een mega dilemma. Wat doen we: sluiten we Paulus buiten vanwege zijn vroegere daden, of geven wij hem een nieuwe kans? Ze hadden geen keus, ze waren aan elkaar toevertrouwd, ongevraagd en ongewenst. Maar door wie?

Vandaag hoorden we Jezus zeggen: "Ik ben de ware wijnstok..." Als we nadenken over dit beeld dat Hij gebruikt om zich te identificeren, leren we ook meer over wie Jezus is in ons leven. We worden nu herinnerd aan het feit, dat het leven van God door Jezus vloeit naar allen die met Hem ‘de ware wijnstok’ verbonden zijn. Dit besef zorgde ervoor dat de eerste christengemeente, ondanks wat er was gebeurd, ondanks al hun twijfels en misschien vooroordelen, Paulus toelieten in hun midden.

Om te besluiten. Ook wij persoonlijk, ook wij als parochie hebben te maken met mensen waarvan we misschien graag afscheid zouden willen nemen. Maar dat mogen we niet, omdat we met elkaar verbonden zijn. Omdat Gods levensadem ons allen doordrinkt en leven laat. Het beeld van God als de ‘Wijnbouwer’, spreekt mij aan. Het is een beschrijving van wie God is en wat God doet. Het laat zien, dat God aan het werk is in ons leven door te zorgen, dat we groeien en goed worden. Deze Wijnbouwer helpt ons elkaar werkelijk te beminnen om wie we zijn. Daarom verdienen we allemaal steeds weer een nieuwe kans.


          Amen

Handelingen 9, 26-31

Vlucht uit Damascus en terugkeer naar Jeruzalem
In Jeruzalem aangekomen zocht Paulus aansluiting bij de leerlingen, maar ze waren allemaal bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat hij een leerling was. Maar Barnabas nam hem mee naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heer had gezien en dat die tot hem gesproken had, en hoe hij in Damascus vrijmoedig was opgetreden in de naam van Jezus.  Daarna ging hij in Jeruzalem dagelijks met hen om. Hij trad vrijmoedig op in de naam van de Heer, en sprak en disputeerde met de hellenisten; maar die probeerden hem ter dood te brengen. Toen de broeders dit te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar naar Tarsus. In heel Judea, Galilea en Samaria kon de gemeente zich nu in vrede ontplooien. Ze leefde in ontzag voor de Heer en de troost van de heilige Geest, en nam in aantal toe.

Johannes 15, 1-8

Jezus: de ware wijnstok
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier.  Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit Hij die weg. En als een rank wel vrucht draagt, snoeit Hij die bij, zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt. Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie verkondigd heb. Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik, want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht, maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok, zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen als je niet met Mij verbonden blijft. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Alleen wie met Mij verbonden blijft - zoals Ik met hem - draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets. Wie niet met Mij verbonden blijft, wordt weggegooid als een wijnrank: ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur, waar ze verbranden. Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag dan wat je wilt, en het valt je ten deel. Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen en jullie je mijn leerlingen betonen.

Archief preken