Kies uw kerk

Preek van de week

2015-11-22. Een getrouwe getuigenis

Preek 34ste zondag van de advent, B

 

Eerste lezing: Daniël 7,13-14

Evangelie: Johannes 18,33b-37

 

De laatste zondag van het kerkelijk jaar kunnen we beschouwen als een moment waaruit oplicht waar ten diepste de opdracht van Jezus ligt. Voor een snelle lezer is het meteen duidelijk. Jezus is de koning, de leider, daar ligt zijn diepste opdracht. Is dat zo? Natuurlijk, vandaag horen wij Hem tegenover Pilatus verklaren dat hij koning is, maar veel eerder hebben we diverse malen gehoord dat Jezus helemaal geen koning wilde zijn van het volk, zelfs het koningschap uit de weg ging.

Misschien is er een verschil in opvatting van het koningschap tussen Jezus en de mensen, tussen Jezus en Pilatus?
Laten we even teruggaan in de tijd. Voordat Jezus Pilatus vertelt over zijn koningschap, zegt Hij ook nog iets heel anders. “Ik ben gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid.”? Een getuigenis dat Jezus geeft van Gods goedheid en trouw. Zo het koningschap van Jezus niet van deze wereld is, zo lijken ook goedheid en trouw niet van deze wereld te zijn, maar van God. Waar vinden we mensen die trouw zijn in hun woorden, beloftes, in hun relaties? We vinden die naast ons, in de buurt, daar waar ook ontrouw is in woorden, beloftes en relaties. Daar grijpt langzaam het koningschap van Jezus om zich heen, om ontrouw om te buigen in trouw. Een trouw zoals alleen geliefden en vrienden elkaar kunnen geven, trouw tot over de dood heen.

Zo is het ook met goedheid. Er staat zoveel slechts in de krant, de media braakt het onheil diversen malen per dag over ons uit. Maar er is ook heel veel goedheid. Een goedheid dat door velen niet gezien wordt en als onooglijk bestempeld. Goedheid gebeurt daar in de wereld, onder onze ogen, waar mensen in elkaar de ander herkennen en tevens zichzelf. Ook daar groeit het koninkrijk waarvan Jezus de koning is.

Maar kan Pilatus dat verstaan, terwijl hij zichzelf wel koning noemt, maar het in feite niet is? Kunnen de leiders van het Joodse volk dit koninkrijk ontdekken, terwijl ze speurend op zoek zijn naar wat in hun ogen als kwaad geduid mag worden, want immers zij hebben een wet…?

Het koningschap waar Jezus van getuigt, is niet het leiderschap over een land, een gebied. Wel is het leiderschap over de getrouwheid van een getuigenis. Zij die trouw zijn, zij die getuigen van de waarheid, hebben Jezus toegelaten als hun koning. Zij treden binnen in het land waar rijkdom en succes niets liever doen dan de liefde volgen. Immers liefde kan en wil niet anders dan getrouw zijn

 

Amen

Christ before Pilate (1881)

Schilder: Mihály Munkácsy (1844-1900)

Olieverf op doek (417 x 636 cm)

Momenteel te bewonderen in: Déri Múzeum, Hongarije

Het beeld toont een zegevierende Christus, die in het midden staat met een stralende witheid en verslaat zijn hatelijke vijanden en de aarzelende Romeinse gouverneur. Hij heeft niet alleen bewijzen dat hij de Bijbel kende door zijn grote werken, maar toont ook zijn psychologische vaardigheden in zijn werk.

Johannes 18, 33b-37

Johannes 18, 33b-37

Daniël 7, 13-14

In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken van de hemel iemand aankomen die op een mensenzoon leek. Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor Hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, pracht en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.

Johannes 18, 33b-37

Jezus voor Pilatus
Pilatus ging het pretorium weer binnen en riep Jezus bij zich. ‘Bent U de koning van de Joden?’ vroeg hij. Jezus antwoordde: ‘Bent u daar zelf op gekomen of hebben anderen u over Mij verteld?’ ‘Ben ik soms een Jood?’ zei Pilatus. ‘Uw eigen volk, uw hogepriesters, hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt U gedaan?’ Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap is niet van deze wereld. Als mijn koningschap van deze wereld was, zouden mijn dienaars er wel voor gevochten hebben dat Ik niet aan de Joden werd overgeleverd. Mijn koningschap is echter niet van deze wereld.’ ‘U bent dus toch koning?’ zei Pilatus. ‘Ja’, zei Jezus, ‘Ik ben koning: met geen andere bestemming ben Ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid. Iedereen die uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.’

Archief preken