Kies uw kerk

Preek van de week

2015-10-25. Met echt kijken, dan zie je beter!

Preek 30ste zondag van het jaar, B

Eerste lezing: Jeremia 31,7-9

Evangelie: Marcus 10,46-52

Goede voornemens! Daarvoor hoeft het geen Nieuw Jaar te zijn. Goede voornemens worden het hele jaar door mensen gemaakt. ‘Morgen ga ik beginnen met afvallen, dit is mijn laatste sigaret, na de vakantie ga ik echt werk maken van mijn studie.’ Zoals jongeren hun ouders en anderen nodig hebben om te groeien in hun idealen en toekomstvisioenen, zo hebben de boven genoemde mensen ook iemand nodig die hen helpt, die hen draagt, die naar hen luistert. Deze mensen helpen jou, hen om toekomst te zien!

Slechts weinig mensen in het evangelie worden met naam genoemd. Vandaag hebben we zo’n uitzondering: Bartimeüs. Bartimeüs is blind en zit buiten de stadsmuur van Jericho. Doordat hij blind is heeft hij geen middelen van bestaan, dus ook niet te eten, of geld om zich te kleden. Het enige wat hij kan is bedelen en roepen om aandacht. Dit stoort de dagjesmensen en de mensen die zich naar de markt spoeden voor de laatste inkopen.

Bartimeüs mag dan blind zijn, doof is hij zeker niet. Hij heeft over Jezus gehoord en ook van zijn daden. Vandaag is Jezus bij hem in de buurt en doet hij een beroep op Jezus: ‘Maak dat ik zien kan’. Bartimeüs vraagt niet of Jezus het mogelijk maakt dat hij Jezus kan bekijken. Er moet een ander verlangen zijn dat er leeft in Bartimeüs. Jezus, merkt dat op en laat Bartimeüs zien. Maar het zien is geen kijken. Kijken is waarnemen, maar zien gebeurt met het hart, met een bepaalde intentie. En waar kijkt Bartimeüs naar als hij ziet? Hij ziet het lijden en sterven van Jezus in Jeruzalem.

Bartimeüs mag dan blind zijn, doof is hij zeker niet. Hij heeft over Jezus gehoord en ook van zijn daden. Vandaag is Jezus bij hem in de buurt en doet hij een beroep op Jezus: ‘Maak dat ik zien kan’. Bartimeüs vraagt niet of Jezus het mogelijk maakt dat hij Jezus kan bekijken. Er moet een ander verlangen zijn dat er leeft in Bartimeüs. Jezus, merkt dat op en laat Bartimeüs zien. Maar het zien is geen kijken. Kijken is waarnemen, maar zien gebeurt met het hart, met een bepaalde intentie. En waar kijkt Bartimeüs naar als hij ziet? Hij ziet het lijden en sterven van Jezus in Jeruzalem.

Dit is wat alle personages vandaag met elkaar verbind. Of het nu de jongeren zijn, de mensen met goede voornemens, Bartimeüs of het volk Israël, allen hebben er nood aan om verder te zien dan hun neus lang is. Door echt te kijken kunnen ze alles beter gaan zien. Dat is wat Jezus ons allen ten diepste toewenst.

Amen

De genezing van de blinde van Jericho

Schilder: Lucas van Leyden (1494 - 1533)

olieverf op paneel 116 ?? 150 cm (middenpaneel) (1531)

Te bewonderen in: Hermitage, Sint-Petersburg, Rusland

Marcus 10, 46-52

Marcus 10, 46-52

De scène toont het moment waarop de blinde Jezus vroeg om hem te genezen. Lucas van Leyden schildert het karakteristieke gebaar van een blinde man die zoekt naar de schouder van zijn gids, het kind en zijn ogen zijn hulpeloos. Om zijn middel hangt een schotel zeker voorbestemd om aalmoezen te verzamelen. Jezus Christus, zeer eenvoudig in donkere kleding, strekt zijn hand in een zacht gebaar met diepe betekenis.
Dit drieluik heeft een roerige geschiedenis. De afbeeldingen op de zijpanelen zijn de buitenkanten van de zijvleugels. In de 18de eeuw werden ze van de luiken verwijderd. De schilderingen op de binnenkanten zijn toen samengevoegd met het middenpaneel, zodat één groot paneel ontstond. Waar nodig werd het bovenstuk aangevuld. In de 19de eeuw, toen het in het bezit was gekomen van de Russische tsaren, werd het overgebracht naar een doek.

Jeremia 31,7-9

Er is hoop voor de toekomst
Want’, zo spreekt de Heer: ‘Jubel van vreugde om Jakob, juich om de heerser van de volken. Verkondig overal Gods lof met deze woorden: “De Heer heeft redding gebracht over zijn volk, over wat overbleef van Israël.”? Ik haal ze terug uit het noorden, van het einde van de aarde breng Ik ze bijeen; ook de blinden en de lammen, de zwangere en barende vrouwen. In dichte drommen keren zij terug. Bedroefd gingen zij heen, getroost leid Ik hen terug. Ik voer hen naar stromende beken, over gebaande wegen waarop ze niet struikelen. Ik ben immers Israëls vader en Efraïm is mijn eerstgeborene.’

Marcus 10,46-52

Een blinde ziet en volgt Hem
Ze kwamen in Jericho. Toen Hij uit Jericho wegging met zijn leerlingen en heel wat mensen, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg. Toen hij hoorde dat het Jezus van Nazaret was, begon hij te schreeuwen en te roepen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij.’ Velen snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Maar hij schreeuwde nog harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij.’ Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde : ‘Houd moed, sta op, Hij roept u.’ Hij wierp zijn jas weg, sprong overeind en ging naar Jezus. Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ De blinde zei Hem: ‘Rabboeni, dat ik weer kan zien.’ ‘Ga,’ zei Jezus, ‘uw vertrouwen is uw redding.’ Meteen kon hij weer zien, en hij volgde Hem op zijn weg.

Archief preken