Kies uw kerk

Preek van de week

2017-05-21. Godsliefde

6de zondag van Pasen 2017, A

 

Eerste lezing: Handelingen van de apostelen 8; 5-8, 14-17

Evangelie: Johannes 14, 15-21

Kerkmensen hoor je wel eens de eenvoudige vaststelling uitspreken: “God is liefde”?. Ik kan me voorstellen dat je als buitenstaander van het Christendom wel heel meewarig gaat kijken bij zo'n uitspraak. De woorden alleen al: “God is liefde”?, lijken loze woorden en vallen daardoor in het niet.

Diaken Filippus uit de eerste lezing van vandaag, had niet alleen met zijn verstand, maar ook met zijn hart begrepen dat God liefde is! De woorden die Filippus sprak oogsten algemene instemming. Maar meer waren de mensen onder de indruk van de tekenen die hij verrichtte. Nu zouden wij het diaconie noemen. Bij hem bleef het niet bij woorden alleen. Hij liet de mensen aan lijf en leden voelen wat het voor hem betekent dat God liefde is.

Wat betekende diaken Filippus precies voor de mensen in Samaria? De eerste lezing vertelt het ons. Hij bevrijdde mensen van hun angstige gedachten, van hun ziekzijn. Hoe zouden wij ons voelen, als we met angstige gedachten, en met een zieklichaam moeten leven? Iedereen wil alleen maar daarvan bevrijd worden. Bevrijding betekent dan, dat je weer kunt en durft te leven. Dat je toekomst hebt.
Filippus was in zijn tijd de persoon die mensen werkelijk liet voelen dat ze belangrijk waren en met zijn mogelijkheden stond hij hen terzijde. Hij gaf hen het leven terug. Voor hem is dat Gods liefde.

De wissel is snel gemaakt door de bewoners van Samaria. Filippus bevrijdt en geneest, en vertelt tegelijk over zijn liefde voor Jezus en diens uitnodiging: “Als je mij lief hebt, zul je mijn geboden onderhouden”? en “Wie Mij liefheeft, zal ook door de Vader bemind worden.”? Deze twee zinnen kunnen alleen worden begrepen vanuit een doorleefde liefde. Het is geen liefde die is ontstaan achter het bureau of uitgesproken op de preekstoel. Het is een liefde die vorm heeft gekregen in het leven van een mens. Van Filippus. Als je werkelijk lief hebt, wil je niets anders doen dan in daden omzetten wat voor de ander belangrijk is.

De vraag: “Is God liefde?”?, komt op bij mensen die kerkmensen alleen maar horen praten over God en liefde. Als kerkmensen, wij dus, nu eens niet praten over God en liefde, maar het ook daadwerkelijk doen, voordoen, dan verandert de vraag: “Is God liefde?”?, in een constatering: “God is liefde!”?.

Johannes 14, 15-21

Johannes 14, 15-21

De toekomst voor onze gemeenschap ziet er eigenlijk heel eenvoudig uit. Laten we doen waarin we geloven, met hart en ziel, met al onze mogelijkheden, dan wordt het vanzelf een zichtbare Godsliefde.

 

Amen.

Handelingen van de apostelen 8; 5-8, 14-17

        Filippus verkondigt de goede boodschap in Samaria
Zo kwam Filippus in de stad van Samaria en predikte daar de Messias. Als ze hem hoorden spreken en de tekenen zagen die hij verrichtte, was iedereen in de ban van Filippus’ woorden. Want velen van hen die onreine geesten hadden - onder luid geschreeuw gingen ze eruit, en vele verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in die stad.
Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord van God had aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Zij gingen daarheen en baden voor hen dat ze de heilige Geest mochten ontvangen, want die was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Daarop legden ze hun de handen op en zij ontvingen de heilige Geest.

Johannes 14, 15-21

        Ik laat jullie niet verweesd achter
Als jullie Mij liefhebben, zul je ter harte nemen wat Ik jullie opdraag. En Ik zal de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die voor altijd met jullie zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, omdat ze Hem niet ziet en ook niet kent; jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie dus niet verweesd achter: Ik kom bij jullie terug. Want nog maar een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, terwijl jullie Mij wel zullen zien, want evenals Ikzelf zullen ook jullie leven. Op die dag zul je inzien dat Ik in mijn Vader ben, en dat jullie in Mij zijn zoals Ik in jullie ben. Wie zich aan mijn opdracht gebonden weet en haar ter harte neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft zal ondervinden hoe de Vader hém liefheeft, en ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem openbaren.’

Archief preken