Kies uw kerk

Preek van de week

2023-07-30. Blijf zoeken

Preek 17de zondag van het jaar, A

          
Eerste lezing: 1e boek der Koningen 3, 5. 7-12
          Evangelie: Matteüs 13, 44-52Beste mede christenen, vandaag gaat het over de schat en de vreugde van het rijk Gods. Zoals Mattheus het noemt, ”Het koninkrijk der hemelen”. Maar wat is dat rijks Gods. Natuurlijk is het geen stuk land afgebakend achter grenspalen, Het is ook niet de toekomstige hemel na deze wereld.

Het rijk Gods is een bepaalde levenshouding. In het hart van de mensen, van nu, van vandaag, naar het voorbeeld van Jezus die de liefde in het centrum van het leven heeft gezet. 

Jezus onvoorwaardelijke liefde is onmiddellijk te merken bij mensen die daarnaar proberen te leven, vanuit een mentaliteit van niet eisen en veroveren maar van danken en geven. Het rijk Gods ervaart men bij deze eenzijdige dankbaarheid die de grond wordt van ons bestaan. Een dankbaarheid, een levenshouding, die groeit waar ook wij komen en gaan. Die we mensen toedragen omdat we van binnenuit een bepaalde vreugde beleven aan de ontmoeting met mensen.

Mattheus 13, 44-52

Mattheus 13, 44-52

De twee kleine parabels van vandaag leren ons, wat er gebeurd als iemand die liefde van het rijk Gods gaat ontdekken. Dan ontstaat er eerst een overrompelende vreugde die daarna radicale verandering brengt. Wanneer wij ontdekken waar echte liefde te vinden is, in een persoon, in een opdracht, in een levensweg, in een keuze. Wanneer we dus ontdekken dat we daar juist bemind worden en kunnen beminnen, dan ontstaat er een vreugde die ons volledig doordrenkt. Een vreugde die ons een kracht geeft om onze moeheid te vergeten en ons de eigen oude gewoontes opzij laat schuiven, die ons hele leven veranderd en nieuwe wegen doet gaan.

Die overstelpende vreugde is het teken, het bewijs, dat we een levensschat gevonden hebben. Daarbij komt dat we dan ook bereid zijn om alles prijs te geven Dit wel geheel spontaan, omdat het iets geraakt heeft dat je veel belangrijker vind dan alles wat je tot nu toe dacht te bezitten. Het evangelie leert ons dus ook, dat we niet moeten beginnen met alles te verkopen om die schat te kunnen vinden. Nee we moeten die ontdekking doen waar we de vreugde in ons leven kunnen vinden in mensen, in onze roeping, in onze manier van leven. En dan pas alles prijsgeven daarvoor.

Hebben wij die schat ontdekt kun je je afvragen? Hopelijk wel. Laten we eens nagaan hoe de beste momenten in ons leven zijn geweest. Waren wij op een bepaald domein, of bij een geliefde persoon. Zo’n diepe meeslepende vreugde hebben we ervaren, misschien in een keuze die we gemaakt hebben of in een moment van verbondenheid dat we gevoeld hebben, samen met anderen, misschien zelf in de gemeenschap van de parochie. Zo niet, dan kunnen wij blijven zoeken, want die mogelijkheid blijft er wel. Misschien zien en of beleven we al even die intense vreugde van het rijk Gods. Het is volop de moeite waard om daar alles voor over te hebben en te blijven zoeken.

          Amen

1e boek der Koningen 3, 5. 7-12

De bede van Salomo om wijsheid
In Gibeon verscheen de heer ’s nachts in een droom aan Salomo en zei: ‘Wat wilt u dat Ik u geef?’
Welnu, heer mijn God, U hebt uw dienaar tot koning verheven als opvolger van mijn vader David, hoewel ik maar een jonge man ben en nog niet weet wat ik doen of laten moet. Zo staat uw dienaar te midden van het volk dat U uitverkoren hebt, een groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is. Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest om recht te kunnen spreken voor uw volk en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U?’. Dat Salomo dit vroeg beviel de Heer. En God zei tegen hem: ‘Omdat u juist dit gevraagd hebt en geen lang leven, en geen rijkdom of de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar alleen inzicht om recht te kunnen spreken, daarom voldoe Ik aan uw verzoek en geef Ik u een geest zo vol wijsheid en inzicht dat er niemand voor u was en niemand na u komt die u evenaart.

Evangelie: Matteüs 13, 44-52

Uitleg en andere gelijkenissen
Het gaat met het koninkrijk der hemelen als met een schat, in de akker verborgen. Toen iemand hem vond, verborg hij hem, en van blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht hij die akker. Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een koopman op zoek naar mooie parels. Toen hij één kostbare parel gevonden had, ging hij alles verkopen wat hij had en kocht hij haar. Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een sleepnet, dat in zee werd gegooid en vissen van allerlei soort bij elkaar bracht. Toen het vol was, trokken ze het op de oever. Ze gingen zitten en verzamelden de goede vissen in manden; de slechte gooiden ze weg. Zo zal het zijn bij de voleinding van de tijd. De engelen zullen uitgaan en de kwaden tussen de rechtvaardigen uithalen en hen in de vuuroven gooien. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Hebben jullie dat allemaal begrepen?’ Ze zeiden Hem: ‘Ja.’ Hij zei hun: ‘Daarom gaat het met iedere Schriftgeleerde die leerling is geworden in het koninkrijk der hemelen als met een huisvader, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’

Archief preken