Kies uw kerk

Preek van de week

2017-06-05. Geloof, waarheid en trouw

2de Pinksterdag, A

 

Eerste lezing: Handelingen der apostelen 19, 1b-6a

Evangelie: Johannes 14, 15-17

Als we denken dat we alleen in onze tijd mensen ontmoeten die niet meer weten wat er met Pinksteren gevierd wordt, ook in de eerste lezing hoorden we vandaag de leerlingen zeggen: “Maar we hebben niet eens gehoord dat er een heilige Geest bestaat.“

De verduistering van de H. Geest in de harten van de mensen, is dus zo oud als de kerk.
Dat Jezus het mensgeworden Woord van God is, wordt al ingewikkelder. De mens Jezus is nog wel bekend. Dat hij geboren is in een stal en later rond trok om liefde te preken. Van kruis en verrijzenis leeft al minder. Met Pasen vragen velen zich al af wat vieren we dan eigenlijk?
Pinksteren is bijna onbekend en 2e Pinksterdag is een vrije dag, dat is alom bekend en zonder Pasen geen Pinksteren.
Het feest van Pasen wordt voltooid in de uitstorting van de H. Geest over de apostelen, bij onze doop zijn we ook gezalfd door de H. Geest tot kinderen van de Vader door Jezus Christus. Bij ons H. Vormsel hebben we de liefde van de H. Geest ontvangen.
Ook in ons dagelijkse leven mogen wij de werkzaamheden van de H. Geest zien. Soms zijn mensen geneigd de werkzaamheid van de H. Geest vooral te associëren met hele spontane, enthousiaste of emotionele uitingen. Maar de Geest werkt ook in de minder opzienbare dingen, in het gewoon langdurig trouw volharen van het goede werk, ook als het langdradig wordt, of gefrustreerd door andere.

Johannes 14, 15-21

Johannes 14, 15-21

In het evangelie zegt Jezus dat het door de komst van de H. Geest is, dat Hij zijn Leerlingen niet verweesd achter zal laten. Jezus spreekt in dit verband over de H. Geest als de “helper”? maar ook over de Geest van de waarheid, de trooster. Wie de tijd en stilte neemt om te bidden, ervaart soms tijdens zijn stilte een innerlijke aanwijzing wat de beste handelswijze is, of vind de nodige rust om een goede beslissing te nemen. Een andere werkzaamheid van de Geest zien we uitgedrukt in de Geest van de waarheid. Dat je dagelijks in je leven je woorden waarmaakt door te doen wat je zegt, en daaraan trouw blijft.

Vandaag is het de sterfdag van de H. Bonifatius, zijn leven was een voorbeeld in trouw, waarheid en geloof. Zoals de apostel Paulus die we vandaag hoorden in de 1e lezing. Hij liet de mensen niet in hun onwetendheid over de H. Geest. Zo hielp ook Bonifatius mensen in het groeien naar de waarheid, en bleef daar zelf trouw aan. Bonifatius gaf de moed niet op. Toen hij de tachtig naderde en afstand deed van zijn bisschopszetel, keerde hij terug naar zijn eerste liefde waar hij begonnen was: het missiewerk onder de Friezen. Terwijl hij in de buurt van Dokkum wachtte op een groep Friezen die zouden komen om het sacrament van de H. Geest, het vormsel te ontvangen, werden hij en zijn metgezellen overvallen en gedood. Zo stond zijn leven ten einde toe in het teken van de H. geest. Moge zijn nagedachtenis en zijn voorspraak ons inspireren om ook in onze tijd, waarin het evenmin gemakkelijk is, zowel voor onze kerk als geheel als voor individuele gelovigen, te volharden in de Geest der waarheid. De Heer zal ons niet verweesd achterlaten.

 

Amen.

Afbeelding: Heilige drie-eenheid

        Plafond fresco

Te bewonderen in: Sint-Jacobskerk in het Boven-Beierse dorp Urschalling in Chiemgau, Duitsland.

Het fresco is een onderdeel van een figuurrijke muur- en plafondschildering uit de 14de  eeuw en vult het onderste uiteinde in van het gewelfde kruisboog.

Opmerkelijk is het beeld in combinatie met het onderwerp. Controversieel is namelijk de interpretatie van de centrale figuur. Tussen de oude man, met witte baard aan de rechterhand, (onomstreden God de Vader) en de bruine bebaarde man naar links (God de Zoon), die zich samen naar de midden figuur wenden, die kan worden gezien als de belichaming van de Heilige Geest. Een rond en baardeloos gezicht met lang lichtbruin haar, die de toeschouwer aankijkt. Geen wit gewaad bedekt dit figuur, maar een donker goed dat onder de borst samenkomt in rimpels. Het wordt betwist of het dit figuur een vrouw is.

Handelingen der apostelen 19, 1b-6a

        Paulus in Efeze
Paulus reisde door het binnenland naar Efeze. Hij ontmoette er enkele leerlingen en zei tegen hen: ‘Hebt u heilige Geest ontvangen toen u gelovig werd?’ Zij antwoordden hem: ‘Maar wij hebben nog nooit van het bestaan van een heilige Geest gehoord.’
Hij vroeg: ‘Wat voor doop hebt u dan gekregen?’ Zij zeiden: ‘De doop van Johannes.’ Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte een doop van bekering en wees het volk erop dat ze moesten geloven in degene die na hem zou komen, dat wil zeggen in Jezus.’
Na die woorden lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. Paulus legde hun de handen op en de heilige Geest kwam op hen.

Johannes 14, 15-17

        Ik laat jullie niet verweesd achter
Als jullie Mij liefhebben, zul je ter harte nemen wat Ik jullie opdraag. En Ik zal de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die voor altijd met jullie zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, omdat ze Hem niet ziet en ook niet kent; jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn.

Archief preken