Kies uw kerk

Preek van de week

2020-06-14. De pelikaan

Preek zondag Sacramentsdag, A

 

Eerste lezing: Deuteronomium 8,2-3 ; 8,14-16a

Evangelie: Johannes 6, 51-58

Vandaag is het Sacramentszondag. Lange weken zijn de deuren van onze kerk voor vieringen gesloten geweest. Precies op het hoogfeest van Sacramentsdag kunnen wij ook weer de Heilige Communie ontvangen. Verlangend hebben we hier naar uitgekeken.

Hoewel er gelukkig een groot aanbod aan eucharistievieringen waren via computer, radio en televisie, was het toch anders als samenkomen om de Eucharistie “in levenden lijve”? bij de wonen en samen te vieren. Mensen in het verpleeghuis waar ik werk, vertelden mij vaak hoe ze het samen zijn, het samen vieren en bidden misten.

In deze overweging wil ik eens stil staan bij een bijzonder symbool van de Eucharistie. Op altaren en communiebanken, in glasramen en vloermozaïeken zie je wel eens de afbeelding van een pelikaan. De pelikaan vinden we niet in de Bijbel en toch vinden we hem in vele kerken terug. Wat is de betekenis van de pelikaan voor onze Kerk?

Het verhaal van de pelikaan hebben vroegere Christenen geleend van het oude Egypte met haar farao’s en hun zonnen god. Het verhaal gaat dat als de jongen van de pelikaan van honger dreigden te sterven, dat de moederpelikaan met haar snavel haar eigen borst open pikte. Met haar bloed en vlees, hield ze haar jongen in leven, ook al ging het ten koste van haar eigen leven. Ze gaf haar leven voor haar jongen.

Johannes 6, 51-58

Johannes 6, 51-58

U begrijpt waarom de vroegere Christenen dit verhaal een mooi beeld voor Jezus Christus vonden. Jezus die zijn leven geeft. Door zijn leven voor ons te geven heeft Hij goedgemaakt wat op de eerste bladzijden van de Bijbel verloren ging. Door Zijn leven voor ons te geven, is de vriendschap tussen God en mens hersteld.

Hij is voor ons gestorven opdat wij in leven zouden blijven, opdat de zonde en de dood niet meer het laatste woord zouden hebben. Het bloed van Christus brengt heil en verlossing, nieuw leven voor ons, mensen.\

Om over na te denken. In de liturgie vinden we een mooie verwijzing naar de pelikaan in het ‘Adoro te devote’ wat de heilige Thomas van Aquino schreef. Ook daarin wordt met het beeld van de pelikaan Jezus Christus beschreven. Hij die voor ons heeft geleden en die voor ons gestorven is en ons zo nieuw leven gaf en die ons blijft voeden in de Eucharistie.

 

Amen

Afbeelding: Santa Cena (red.: Avondmaal)

Door: Jaume Huguet (ca. 1412-1492)

         Afmetingen (HxB): 172 * 164 cm

         Techniek: stucwerk reliëfs en verguld met bladgoud op hout.

         Datum: circa 1463-1486

         Kamer 26. Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, Spanje

In 1463 gaf het Gilde van Tanners opdracht een altaarstuk te maken voor het hoogaltaar in de kerk van Sant Agustí Vell in Barcelona, aan Jaume Huguet. De enorme omvang van de schildering, een van de grootste in de Catalaanse gotische schilderkunst, en de crisis die het land destijds doorging, zorgde ervoor dat het altaarstuk in 1486 voltooid was.

De afbeelding is een compartiment van het altaarstuk van Sint-Augustinus. Het Museum Nationale Art Catalonië heeft zeven van de acht panelen van dit altaarstuk in bezit. De achtste, De weg naar Golgotha, wordt bewaard in het Museum Marès in Barcelona.

Deuteronomium 8, 2-3; 8, 14-16a

        Gedenk de Heer
Blijf denken aan heel die tocht van veertig jaar die de Heer uw God u in de woestijn heeft laten maken. Hij heeft u toen vernederd en op de proef gesteld om uw gezindheid te leren kennen: Hij wilde zien of u zijn geboden zou onderhouden of niet. Hij heeft u vernederd en u honger laten lijden, maar u ook het manna te eten gegeven dat u noch uw vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde u daardoor laten beseffen dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt.
Laat dan uw hart niet hoogmoedig worden, zodat u de Heer uw God vergeet, die u uit Egypte, dat slavenhuis, heeft geleid, die u door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft gevoerd, vol giftige slangen en schorpioenen, door dat dorstige land zonder water, die uit de keiharde rots water voor u liet ontspringen, en u in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gezien.

Evangelie: Johannes 6, 51-58

        Jezus: het brood om van te leven
Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, voor het leven van de wereld.’ Toen ontstond er onder de Joden een discussie: ‘Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?’ Daarop hernam Jezus: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: als u het vlees van de Mensenzoon niet eet, als u zijn bloed niet drinkt, is er geen leven in u. Maar wie mijn vlees en bloed eet en drinkt, die bezit eeuwig leven: op de laatste dag laat Ik hem opstaan, want mijn vlees is echt voedsel, mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft met Mij verbonden en Ik met hem. Zoals Ik leef uit de Vader, de Levende, die Mij gezonden heeft, zo zal ook hij die zich met Mij voedt, leven uit Mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald, niet dat wat uw voorouders hebben gegeten, die niettemin gestorven zijn. Wie zich met dit brood voedt, zal leven in eeuwigheid.’

Archief preken