Kies uw kerk

Preek van de week

2020-06-14. De pelikaan

Preek zondag Sacramentsdag, A

          
Eerste lezing: Deuteronomium 8, 2-3; 8, 14-16a
          Evangelie: Johannes 6, 51-58


W
e hebben het goed hier in Nederland, maar voelen we ons ook goed, zijn we gelukkig?
Verleden weekend hield de VVD haar liberale opendag. Tijdens deze bijeenkomst werden verschillende deelnemers geïnterviewd. De vraag van de reporter was: “Gaat het goed in Nederland?”. Het antwoord was steeds een volmondig ‘JA’. En op de vraag waarom het zo goed gaat in Nederland was elke keer het antwoord: “Omdat wij hard werkende mensen zijn…”

We hebben het goed hier in Nederland, maar voelen we ons ook goed, zijn we gelukkig?
Verleden weekend hield de VVD haar liberale opendag. Tijdens deze bijeenkomst werden verschillende deelnemers geïnterviewd. De vraag van de reporter was: “Gaat het goed in Nederland?”. Het antwoord was steeds een volmondig ‘JA’. En op de vraag waarom het zo goed gaat in Nederland was elke keer het antwoord: “Omdat wij hard werkende mensen zijn…”
Als dit de reden is waarom het zo goed gaat in Nederland, dan ben ik terecht bezorgd. Want het goede wordt hier automatisch gekoppeld aan het verdienen van heel veel geld. Niet aan solidariteit, niet aan medemenselijkheid en niet aan erbarmen!

Precies over de laatst genoemde zaken gaat het in de lezingen vandaag. “Denk aan de Heer, uw God, die u bijstond in de woestijn”, horen we Mozes enkele keren zeggen. Hij brengt u naar een goed land, weg van de slavernij. Volop te eten, mooie huizen, veel runderen, goud en zilver dat zich ophoopt. U mag daardoor niet hoogmoedig worden en de HEER, uw God, vergeten.

Wat Mozes doet is het verleden voorhouden, als richtingwijzer voor de toekomst. Deze wijsheid hebben we nodig als het in het leven niet gaat zoals we graag zouden willen. Als grote ellende ons overvalt denken en zeggen we: “Waar blijft God, waarom grijpt Hij niet in, waarom laat Hij dit toe”. Het volk, en dus ook wij, worden uitgenodigd om te ontdekken wat er werkelijk leeft in ons hart. Daarom wordt vandaag diverse malen gezegd: “De mens leeft niet van brood alleen…”

Johannes 6, 51-58

Johannes 6, 51-58


God is betrokken op zijn volk en net als met elke liefdesrelatie, wordt er dus verlangt dat deze gevoelens wederkerig zijn. Dat het volk ook op Hem betrokken is, van Hem houdt. Hier is een mens aan het woord die de ervaring -opgedaan in grote nood, dat je niet alleen staat, aan je lot wordt overgelaten- probeert onder woorden te brengen.

Dat het God menens is en Hij dus consequenties trekt uit zijn verbonden met ons, vertelt het evangelie. “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald”, hoorden we Jezus zeggen. Johannes probeert hier te verwoorden wat hij in Jezus heeft ervaren: de consequentie die God verbindt aan zijn betrokkenheid op ons mensen. De band tussen God en Jezus gaat zo diep, dat ze samenvallen. Zijn vlees eten, zijn bloed drinken betekent: in geloof aanvaarden, dat in Jezus Gods woord helemaal mens is geworden.

Om te besluiten. We gaan nog even terug naar de woorden waarmee ik begon. We hebben het goed hier in Nederland, maar voelen we ons ook goed, zijn we gelukkig? Als je nagaat of we het werkelijk goed hebben, dan kun je niet anders dan dit bevestigen. Voor de meeste Nederlanders is er immers volop te eten, werk en een huis. Voelen we ons ook goed, zijn we gelukkig? Deze vraag gaat dieper en die kun je met je hoofd niet beantwoorden. Geluk voel je, proef je. Geluk hangt samen met solidariteit, met medemenselijkheid en erbarmen. Dat is veel meer dan hard werken en geld verdienen; gelukkig maar.

          Amen

Afbeelding: Santa Cena (red.: Avondmaal)

Door: Jaume Huguet (ca. 1412-1492)

         Afmetingen (HxB): 172 * 164 cm
         Techniek: stucwerk reliëfs en verguld met bladgoud op hout.
         Datum: circa 1463-1486
         Kamer 26. Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, Spanje

In 1463 gaf het Gilde van Tanners opdracht een altaarstuk te maken voor het hoogaltaar in de kerk van Sant Agustí Vell in Barcelona, aan Jaume Huguet. De enorme omvang van de schildering, een van de grootste in de Catalaanse gotische schilderkunst, en de crisis die het land destijds doorging, zorgde ervoor dat het altaarstuk in 1486 voltooid was.

De afbeelding is een compartiment van het altaarstuk van Sint-Augustinus. Het Museum Nationale Art Catalonië heeft zeven van de acht panelen van dit altaarstuk in bezit. De achtste, De weg naar Golgotha, wordt bewaard in het Museum Marès in Barcelona.

Deuteronomium 8, 2-3; 8, 14-16a

Gedenk de Heer
Blijf denken aan heel die tocht van veertig jaar die de Heer uw God u in de woestijn heeft laten maken. Hij heeft u toen vernederd en op de proef gesteld om uw gezindheid te leren kennen: Hij wilde zien of u zijn geboden zou onderhouden of niet. Hij heeft u vernederd en u honger laten lijden, maar u ook het manna te eten gegeven dat u noch uw vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde u daardoor laten beseffen dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt.
Laat dan uw hart niet hoogmoedig worden, zodat u de Heer uw God vergeet, die u uit Egypte, dat slavenhuis, heeft geleid, die u door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft gevoerd, vol giftige slangen en schorpioenen, door dat dorstige land zonder water, die uit de keiharde rots water voor u liet ontspringen, en u in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gezien.

Evangelie: Johannes 6, 51-58

Jezus: het brood om van te leven
Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, voor het leven van de wereld.’ Toen ontstond er onder de Joden een discussie: ‘Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?’ Daarop hernam Jezus: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: als u het vlees van de Mensenzoon niet eet, als u zijn bloed niet drinkt, is er geen leven in u. Maar wie mijn vlees en bloed eet en drinkt, die bezit eeuwig leven: op de laatste dag laat Ik hem opstaan, want mijn vlees is echt voedsel, mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft met Mij verbonden en Ik met hem. Zoals Ik leef uit de Vader, de Levende, die Mij gezonden heeft, zo zal ook hij die zich met Mij voedt, leven uit Mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald, niet dat wat uw voorouders hebben gegeten, die niettemin gestorven zijn. Wie zich met dit brood voedt, zal leven in eeuwigheid.’

Archief preken