Kies uw kerk

Preek van de week

2015-11-29. Waar staan we ...

Preek 1ste zondag van de advent, C

 

Eerste lezing: Jeremia 33,14-16

Evangelie: Lucas 21,25-28.34-36

 

Van president Abraham Lincoln bestaat een anekdote. Op een dag, toen een van zijn officieren claimde dat ‘God aan hun kant was’, antwoordde hij: Sir het is niet mijn zorg of God wel of niet aan onze kant staat. Mijn grootste zorg is: sta ik aan de kant van God. Want als ik aan Zijn kant sta, sta ik altijd goed!

In het leven van Jezus hebben veel mensen een ontmoeting met Hem gehad. Vaak een korte, vluchtige ontmoeting. Misschien maar een ogenblik, in een enkele geval niet meer dan een paar minuten. Toch blijft de ervaring van die ontmoeting hangen in de gedachten van mensen. Ze hebben ervaren: Jezus neemt mijn zorgen serieus, Hij heeft tijd voor mij. Hij lacht niet om mijn angsten als ik de toekomst even niet meer zie. Maar Hij gaat ook niet in discussie. Hij wil niet ingaan op mijn angst, wel wil Hij praten over mijn hoop. Het laatste restje hoop dat ik heb zal Hij koesteren, aanwakkeren, weer nieuw leven inblazen.
Hij zegt: “Er zullen tekenen komen aan zon, maan en sterren. Volkeren zullen in angst verkeren, mensen zullen in paniek raken om de wereld, de Kerk en hun zelf dreigt te overkomen.”?
Maar dan worden Zijn woorden evangelie: Blijde Boodschap!

Voor allen die geen toekomst meer zien, die de hoop bijna hebben opgegeven, voor ieder van hen heeft Hij een goed woord. Die met hun handen de oren dicht stoppen beveelt Hij: luistert! Die hun ogen dicht knijpen zegt Hij: Kijkt! Die bij de pakken neer gaan zitten roept Hij: sta op, richt je hoofd op want de verlossing is nabij. Jezus vordert mensen op tot hoop.

En dat is nu precies hetzelfde dat de profeet Jeremia ook doet. Hij spreekt de mensen moed in, geeft hen nieuwe hoop. Ook al lijkt het allemaal verloren, het komt allemaal goed. Zolang wij maar blijven geloven in de God van onze vaderen.

Dat geloof wordt steeds op de proef gesteld. Ook vandaag, ook in deze gemeenschap, ook bij mijzelf. Aan welke kant staat de profeet Jeremia, waar staat Jezus en aan welke kant staan wij? Waar sta ik…?

 

Amen

Jeremia 33,14-16

Ik vervul de belofte
De tijd komt - godsspraak van de Heer - dat Ik de belofte vervul die Ik Israël en Juda gedaan heb. In die dagen, in die tijd schenk Ik David een wettelijke afstammeling die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad zal heten “De Heer, onze gerechtigheid”?.

Lucas 21, 25-28

Lucas 21, 25-28

Lucas 21,25-28.34-36

Toespraak over de val van Jeruzalem en de komst van de Mensenzoon
Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken in paniek raken, radeloos door het gebulder van de zee en de golven. De mensen zullen het besterven van schrik en spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse machten zullen wankelen. Dan zullen ze de Mensenzoon met veel macht en heerlijkheid zien komen op een wolk. Als dat gaat gebeuren, sta dan op, recht en fier, want uw verlossing is dichtbij.’
Zorg ervoor dat u niet versuft raakt door de roes van dronkenschap en door de zorgen van het leven, en dat die dag u niet plotseling overvalt als een klapnet. Want hij zal komen over alle bewoners van heel de aarde. Blijf te allen tijde waakzaam en bid dat u de kracht zult hebben om te ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren en rechtop te staan voor de Mensenzoon.’

Archief preken