Kies uw kerk

Preek van de week

2016-07-17. Geven en ontvangen

16de zondag door het jaar, C

 

Eerste lezing: Genesis 18, 1-10a

Evangelie: Lucas 10, 38-42

De drie hoofdrolspelers uit de lezingen van vandaag hebben aan den lijve ondervonden wat dat betekent: Geven en ontvangen.

Abraham was bij de eik van Mamre en zag drie mannen uit de woestijn komen lopen. Mensen die de woestijn aan den lijve hebben ondervonden, weten wat het betekent als je water en brood met wat zout wordt aangeboden. De gastvrijheid geeft je het leven terug.

Jezus komt op bezoek bij Martha en Maria. Martha wil Jezus goed ontvangen. Ze poetst het zilver, trekt de kasten open en slaat aan het redderen in de keuken. Ze wil Hem aan háár tafel, Hem binnenhalen in háár wereldje.
Maria wil Jezus goed ontvangen, ze legt haar werk neer, gaat zitten aan zijn voeten, luistert naar zijn woorden. Ze wil zìjn geheim verstaan, deel hebben aan zìjn wereld.


Eén van de mooiste aspecten van het geven en ontvangen is, dat zowel geven als ontvangen een leven rijker maakt. Iemand die veel aan vrijwilligerswerk doet zal vaak kunnen zeggen: “Ik heb evenveel ontvangen als ik gegeven heb”?. Mensen die tijd en aandacht geven aan de zwakken in onze samenleving, ontvangen veel terug van degene die zij omgeven met hun zorg. Mensen die ernstig zieken of stervenden begeleiden, hebben aan den lijve ervaren dat wat teruggegeven wordt niet met het goud van de wereld te koop is.Soms kan die naastenliefde je het leven kosten. Zoals bij onze drie Nederlandse soldaten die in Mali hun leven gegeven hebben, voor het leven van anderen. Zo leren we dat, soms, heel soms deze radicaliteit van leven, leven benemend kan zijn. Dat is triest en hart verscheurend. Net als een Abraham, een Martha en Maria, zijn ook de soldaten in Mali gastheren geweest. Zij allen hebben in de ontmoeting iets van God en Jezus mogen of willen herkennen.

Lucas 10, 38-42

Lucas 10, 38-42


Daarom! Laten we niet ophouden goed te doen. Het klinkt misschien gek, maar de beloning hiervoor ligt opgesloten in wat ik geef en mag ontvangen.

 

Amen

Christus bei Maria und Martha

Door: Zimmermann (1799-1859)

Datum:. januari 1836

Locatie van het schilderij: sacristie van St. Marienkirche in Pirna, Duitsland

Eerste lezing: Genesis 18,1-10a

De Heer op bezoek bij Abraham
Eens verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, toen Abraham op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe; hij boog diep en zei: ‘Indien ik genade heb gevonden in uw ogen, mijn heer, ga dan niet aan uw dienaar voorbij. Ik zal water laten halen; was uw voeten en rust hier onder de boom. Nu u bij uw dienaar bent zal ik een stuk brood voor u halen om u te sterken voor uw verdere reis.’ Ze zeiden: ‘Doe dat. Heel graag.’ Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei: ‘Neem gauw drie schepel fijn meel, kneed het en bak er koeken van.’ Daarna liep Abraham naar de kudde, zocht een lekker mals kalf uit en gaf het aan zijn knecht om het snel toe te bereiden. Toen bracht hij hun wrongel en melk, en het kalf dat hij had laten toebereiden, en zette hun dat alles voor; terwijl zij aten bleef hij bij hen staan, onder de boom. Toen vroegen ze hem: ‘Waar is Sara, uw vrouw?’ Hij antwoordde: ‘Daar, in de tent.’ Toen zei Hij: ‘Het volgend jaar, rond deze tijd, kom Ik bij u terug, en dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben.’

Evangelie: Lucas 10, 38-42

Bij Marta en Maria
Op hun reis ging Hij een dorp in. Een vrouw, Marta genaamd, ontving Hem. Zij had een zuster die Maria heette. Die kwam aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Marta had het heel druk met bedienen. Ze ging naar Jezus toe en vroeg: ‘Heer, laat het U koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dat ze mij komt helpen.’ De Heer gaf haar ten antwoord: ‘Marta, Marta, je maakt je bezorgd en druk over van alles, maar slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.’

Archief preken