Kies uw kerk

Preek van de week

2019-07-21. Gastvrij leven

16de zondag door het jaar, C

 

Eerste lezing: Genesis 18, 1-10a

Evangelie: Lucas 10, 38-42

Natuurlijk is er veel te doen. Jezus is met zijn volgelingen te gast in het huis van Martha en Maria. Gastvrijheid is de Bijbelse deugd bij uitstek. We hebben het vandaag ook al in de eerste lezing gehoord. In een klimaat waar de middagrust - zeker in de woestijn - heilig is, en mens en dier voor enige tijd het leven moet laten voor wat het is, wordt ineens alles in het werk gesteld om de gast te ontvangen, die onverwacht voorbijkomt.

In de gastvrijheid kan men pas goed duidelijk maken en verstaan, wat de plaats is van Israël, de Kerk of de gemeente, in de wereld van alledag. Het gaat er immers om dat mensen zich bij elkaar thuis kunnen voelen. Het is van groot belang dat er plekken zijn, waar mensen kunnen uitrusten, gevoed en gelaafd worden, en vriendelijk bejegend. Want dan blijft er toekomst voor onze samenleving, zelfs als daarin de meest verschrikkelijke dingen gebeuren. Daarom vind ik het ook zo prachtig dat in onze parochie elke vrijdagmorgen deze kerk open is. Dat er koffie geserveerd wordt, dat er tijd is om een praatje te maken, om naar elkaar te luisteren en een kaarsje op te steken..

Gastvrij leven is een kenmerk van mensen die in God geloven. Wat de Christen betreft voeg ik daaraan toe: gastvrij leven is een kenmerk voor mensen, die Jezus volgen. Het rondtrekken van Jezus door het land van de Joden, het volgen van zijn leerlingen, het ontvangen en gastvrij onthaald worden, wordt ons verhaald in de bedrijvigheid van Martha. Zij is als het ware de Kerk in de dagen van Jezus' aardse bestaan

Lucas 10, 38-42

Lucas 10, 38-42

De zichtbare en tastbare aanwezigheid van Jezus onder ons vraagt vandaag de dag om een nieuwe vorm van aandacht: hoe manifesteert zich die nieuwe aanwezigheid? Om Jezus te kunnen volgen zullen wij een fijngevoeligheid in geloven en vertrouwen mogen ontwikkelen. Welke ons in staat stelt de aanwezigheid van de verrezen Heer te ervaren in de mensen, die ons in ons leven voorbijkomen. Die fijngevoeligheid wordt uitgebeeld in zowel het luisteren van Maria, als het zorgen van Martha.

Wat mogen wij vandaag mee naar huis nemen? De fijngevoeligheid van het luisteren en zorgen, is namelijk het hart en de kern van ons bestaan. Wie voor dat deel kiest, heeft gekozen voor het oprechte geloven. Die heeft met andere woorden ontdekt dat het gaat om een nieuwe gastvrijheid en een nieuwe vorm van wachten op het voorbijkomen van God. Het verblijf van Jezus bij Marta en Maria vertelt ons hoe God in mensen voorbijkomt. Wie gastvrij ontvangt, de vreemdeling, de vluchteling en de hongerlijder, ontvangt Jezus. En wie Jezus ontvangt, ontvangt God zelf. En dat zal ons niet ontnomen worden

 

Amen

Christus bei Maria und Martha

       Door: Zimmermann (1799-1859)

Datum:. januari 1836

Locatie van het schilderij: sacristie van St. Marienkirche in Pirna, Duitsland

Eerste lezing: Genesis 18, 1-10a

       De Heer op bezoek bij Abraham
Eens verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, toen Abraham op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe; hij boog diep en zei: ‘Indien ik genade heb gevonden in uw ogen, mijn heer, ga dan niet aan uw dienaar voorbij. Ik zal water laten halen; was uw voeten en rust hier onder de boom. Nu u bij uw dienaar bent zal ik een stuk brood voor u halen om u te sterken voor uw verdere reis.’ Ze zeiden: ‘Doe dat. Heel graag.’ Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei: ‘Neem gauw drie schepel fijn meel, kneed het en bak er koeken van.’ Daarna liep Abraham naar de kudde, zocht een lekker mals kalf uit en gaf het aan zijn knecht om het snel toe te bereiden. Toen bracht hij hun wrongel en melk, en het kalf dat hij had laten toebereiden, en zette hun dat alles voor; terwijl zij aten bleef hij bij hen staan, onder de boom. Toen vroegen ze hem: ‘Waar is Sara, uw vrouw?’ Hij antwoordde: ‘Daar, in de tent.’ Toen zei Hij: ‘Het volgend jaar, rond deze tijd, kom Ik bij u terug, en dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben.’

Evangelie: Lucas 10, 38-42

       Bij Marta en Maria
Op hun reis ging Hij een dorp in. Een vrouw, Marta genaamd, ontving Hem. Zij had een zuster die Maria heette. Die kwam aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Marta had het heel druk met bedienen. Ze ging naar Jezus toe en vroeg: ‘Heer, laat het U koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dat ze mij komt helpen.’ De Heer gaf haar ten antwoord: ‘Marta, Marta, je maakt je bezorgd en druk over van alles, maar slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.’

Archief preken