Kies uw kerk

Preek van de week

2017-12-25. Als liefde binnenkomt

Preek kerstochtend, B

 

Eerste lezing: Jesaja 52, 7-10

Evangelie: Johannes 1, 1-18

Een vrouw kwam uit haar huis en zag drie oude mannen met witte baarden in haar voortuin. Ze zei: “Ik denk dat ik jullie niet ken maar jullie moeten hongerig zijn. Kom a.u.b. binnen en eet een kleinigheid”?. “Wij komen niet samen binnen”?, was hun antwoord. “Waarom dan niet “, vroeg ze. Een van de oude mannen legde uit: “Zijn naam is Rijkdom”?, zei hij, “hij is Succes en ik ben Liefde”?. Overleg nu met uw echtgenoot wie van ons je in huis wil”?. De vrouw vertelde haar man wat er gezegd was. Haar echtgenoot was enthousiast. “Fantastisch. Als dat zo is, laat ons Rijkdom uitnodigen. Laat hem binnenkomen en ons huis vullen met rijkdom”?. Zijn vrouw was het er niet mee eens. “Waarom nodigen wij Succes niet uit?”?.

Johannes 1, 1-18

Johannes 1, 1-18

Hun schoondochter luisterde vanuit de andere hoek van de kamer mee. Ze kwam tussenbeide met haar voorstel. “Zou het niet beter zijn om Liefde uit te nodigen? Ons huis zal dan vol liefde zijn”?. “Wel, laat ons de raad van onze schoondochter opvolgen”?, zei de man tot zijn vrouw. “Ga naar buiten en nodig Liefde uit om onze gast te zijn”?. De vrouw ging naar buiten en vroeg de drie oude mannen: “Wie van jullie is Liefde? Kom a.u.b. binnen en wees onze gast”?. Liefde stond op en ging in de richting van het huis.
De andere mannen stonden ook op en volgden hem. Verrast vroeg de vrouw aan Rijkdom en Succes: “Ik nodigde alleen Liefde uit, waarom komen jullie ook binnen?”? De oude mannen antwoordden samen: “Indien je Rijkdom of Succes had uitgenodigd, dan zouden beide anderen buiten blijven, maar je hebt Liefde uitgenodigd en waar die ook gaat, daar gaan wij ook.

Om het even, waar Liefde is, daar is ook Rijkdom en Succes”?.

 

Ik wens u een zalig kerstfeest.

Afbeelding: prent uit de prentencatechismus.

        Tweede artikel - En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer
Deze prent stelt de wonderlijke gedaanteverandering van Jezus voor, waarmee God verkondigde dat Christus zijn Zoon is. Jezus Christus neemt drie van zijn leerlingen mee naar de top van de berg Tabor. Het waren Petrus, Jakobus en Johannes. Daarboven verandert zijn gezicht van gedaante. Zijn gelaat schittert als de zon en zijn gewaad is wit als de sneeuw. We zien ook Mozes en Elia met Jezus in gesprek, in het bijzijn van de leerlingen. Er klinkt een stem, uit een heldere wolk die hen omhult, die zegt: “Dit is mijn uitverkoren Zoon; luister naar Hem!”? De leerlingen worden bang bij het horen van die stem en ze vallen op hun knieën. Petrus zegt: “Meester, het is maar goed dat wij hier zijn; laten wij drie hutten maken, een voor U, een voor Mozes, en een voor Elia.”?

Jesaja 52, 7-10

        De vreugdebode
Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’ Hoor! Je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen: de Heer keert terug naar Sion. Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de Heer troost zijn volk, Hij koopt Jeruzalem vrij. De Heer ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken, en de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt.

Evangelie: Johannes 1, 1-18

In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is. In Hem was leven, en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet aan. Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het Licht, maar hij moest getuigen van het Licht. Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld. Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden, en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet. Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden; Zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol van genade en waarheid. Wij hebben Johannes' getuigenis over Hem toen hij uitriep: 'Deze was het van wie ik zei: Hij die na mij komt, is mij voor, want Hij was eerder dan ik.' Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen: genade op genade. Werd de Wet door Mozes gegeven, de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen.

Archief preken