Kies uw kerk

Preek van de week

2017-07-09. Ik dank U Vader

Preek 14de zondag van het jaar, A

 

Eerste lezing: Zacharias 9, 9-10

Evangelie: Matteüs 11, 25-30

De G20 is afgelopen vrijdag en zaterdag in Hamburg bijeen geweest. De 20 machtigste industrielanden van de wereld. Daaronder de mannen die zichzelf als de machtigsten der aarde zien: Poetin, Erdogan, Trump… Machtig, rijk en wat doen ze er mee? In plaats van woorden van ‘vrede’ en ‘bemoediging’, horen we oorlogstaal en eigen belang.

Zo anders zijn de woorden uit de lezingen van vandaag.
De profeet Zacharia heeft een toekomstvisioen. Geen strijdwagens meer die soldaten vervoeren, geen paarden voor de oorlog, geen bogen om mensen te doden.

De woorden van Jezus vandaag zijn bemoedigend en eenvoudig. ‘Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt’. Het klinkt alsof Jezus ons bidt en smeekt om Hem alle vertrouwen te schenken. Hij weet: er is zoveel moeheid, zoveel lasten, zo weinig rust, stilte en verlichting. Mensen dragen verdriet bij zich, teleurstellingen, pijn, gemis, weinig hoop. Mensen hebben het druk, zijn altijd druk in de weer, dag aan dag. Mensen moeten zoveel - van anderen - , of ze willen of niet, maar ook vaak van zichzelf, want ze willen zoveel. Te veel soms. Veel gevoelde onrust komt ook voort uit onvrede met het eigen leven, met wat je bent, met wat je doet, met wat je eigenlijk wilt en toch niet doet.

Matteus 11, 25-30

Matteus 11, 25-30

Jezus nodigt ons uit zijn juk op te nemen en niet het juk dat de machtigsten van de wereld je opleggen. Jezus’ woord eigen te maken en van Hem te leren wat leven is: je zult rust vinden voor je ziel. Bij Hem mag je zijn wie je bent en hoef je niet te zijn wat een ander of de samenleving vindt dat je moet zijn. Voor wie niet sterk is: een zwaar juk, een ondraaglijke last. Jezus is ontwapenend, wil niets van je, zegt alleen maar van zichzelf: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, Ik ben slechts jouw dienaar, dat alleen. Taal voor de eenvoudigen, niet voor de geleerden en de machtigsten der aard. Taal voor de zoekers, zoekers naar antwoorden op hun levensvragen. Taal voor gelovigen, die Gods stille nabijheid hebben ervaren.

Als Jezus in zijn eigen leven, in de crisis van het leven van de mens die rondom Hem staan, desondanks weet te bidden: ‘Ik dank u, Vader’. Daar mag dan een Kerk in crisis niet achterblijven en ook weten te bidden: Ik dank u Vader, dat er in de Kerk en hier in onze gemeenschap zo veel geloof is. Zoveel vertrouwen in U, onder de mensen, die uw boodschap wel hebben verstaan, die weet hebben van uw liefde en van uw ontferming over mens en wereld.

 

Amen

Zacharias 9, 9-10

        De komst van de Messia
Jubel, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt naar u toe, hij is rechtvaardig en zegevierend; hij is nederig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin. Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem; de strijdboog wordt gebroken. Dan kondigt hij vrede aan onder de volkeren, en gaat zijn heerschappij van zee tot zee en van de Rivier tot de grenzen van de aarde.

Evangelie: Matteüs 11, 25-30

        Dankgebed van Jezus
In die tijd nam Jezus het woord: ‘Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. Ja, Vader, zo hebt U het goedgevonden. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon Hem heeft willen onthullen. Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Archief preken