Kies uw kerk

Preek van de week

2021-04-18. Leidsman ten Leven

Preek 3de zondag van Pasen, B

 

Eerste lezing: Handelingen der apostelen 3, 13-15. 17-19

Evangelie: Lucas 24, 35-48

Volgens velen is Jezus na zijn dood aan zijn leerlingen verschenen. Welke literaire vorm de evangelisten later ook aan die ervaringen hebben gegeven, aan hun getuigenis hoeven wij niet te twijfelen. Het verschijnsel is van alle tijden. Ook rouwenden in onze dagen overkomt het niet zelden dat een geliefde gestorvene hun in dromen of gezichten verschijnt. Wanneer de ergste pijn geleden is, nemen de verschijningen af en op den duur verdwijnen ze, net als in de evangelieverhalen.

Jezus toont zijn handen en voeten aan zijn leerlingen. De sporen die het leven hebben nagelaten, zijn nog te zien, maar dat alles is nu voorbij. Jezus vertelt hiermee dat door de opwekking van zijn lichaam, de mens bij God zijn geschiedenis terugvindt. In liefde. En het geloof dat van ons wordt gevraagd is het geloof in die liefde.

Lucas laat Jezus ook vis eten. Aanschouwelijker kan hij het niet beschrijven, dat de opstanding van Jezus gaat over onze werkelijkheid. Waarom eet Jezus vis? Enkele dagen daarvoor had Jezus in het dorp Emmaüs het brood gebroken, vandaag eet Hij vis. Voor de eerste christenen was de vis hun geheime herkenningsteken. Met enkele simpele lijnen zijn ze terug te vinden op de muren van de catacomben, schuilkerken en de zerken van hun graven. Vandaag de dag zie je ze ook als een sticker opgeplakt achter een voertuig.

 De vis, in het Grieks: ‘Ichthus’, vormen in het Grieks een zin (Isous Christos Theou Huios Sootèr) dat in vertaling betekent: Jezus Christus, Gods Zoon, Redder!

Lucas 24, 35-48

Lucas 24, 35-48

Nu jullie de Schriften verstaan, laat Lucas Jezus zeggen, is het aan jullie om te getuigen, te beginnen in Jeruzalem. Dit is wat we Petrus hoorden doen in de eerste lezing. Heel duidelijk horen we Petrus tegen de omstanders zeggen dat Jezus uit de doden is opgedaan. Niet uit de dood! ‘Doden’ zijn niet alleen degenen die ontslapen zijn, maar ook zij die midden in het leven zich gevangen voelen, geen uitweg meer weten. Zo treden de leerlingen in het voetspoor van hun Messias en Leidsman ten Leven. Waar Hij ging, gaan zij nu.

Om te besluiten. Een leidsman! Je kunt denken aan iemand die vooroploopt om de weg te wijzen. Of aan iemand die achteraanloopt om de groep bij te sturen. We zouden ook kunnen denken aan roeiers; een 'acht met stuurman'. Wij zijn de roeiers, we zien de eindstreep niet. We roeien erheen met onze rug ernaartoe. Maar we laten ons sturen door het verhaal van Jezus. Zo gaan we Jezus’ toekomst tegemoet, ten Leven.

 

Amen.

Afbeelding van: sculptuur

14e eeuw, (gerestaureerde) sculptuur.
          Te bewonderen in Frankrijk, Parijs, Notre Dame.
          Bron: http://www.beeldmeditaties.nl


De kunstenaar heeft Jezus in het midden van zijn afbeelding geplaatst. Hij wordt aangestaard door twee groepjes van vijf leerlingen. Tien leerlingen. Dan had de kunstenaar de situatie op het oog dat Thomas er niet bij was. We zien hoe Jezus met zijn rechter wijsvinger naar zijn hart wijst. Op zijn hand zien we het litteken van de spijker waarmee Hij aan het kruis genageld was. In zijn linkerhand draagt Hij het boek. Zo presenteert de kunstenaar de toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften.
Als ik het goed zie beeldt de kunstenaar uit dat zij gezonden worden als getuigen. De leerling aan Jezus’ rechterhand heeft een boek in zijn hand, de Bijbel. Alsof daarmee aangeduid wordt dat hij het woord al tot zich heeft genomen.
Er zijn ook leerlingen die een brood in de hand hebben. Alsof de kunstenaar ons zichtbaar maakt dat zij Jezus’ brood zullen gaan uitdelen.

Er is nog een element dat terugkeert in verschijningsverhalen. Jezus zoekt hen op, komt naar hen toe. In zijn aardse leven was dat anders. Dan werd Hij erbij geroepen, als men Hem nodig had. Maar nu, na zijn dood, was dat anders, Nu kwam Hij hen opzoeken.

Handelingen 3, 13-15. 17-19

Toespraak van Petrus
De God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht verheerlijkt, Jezus, die u hebt uitgeleverd en voor Pilatus hebt verloochend, toen die Hem wilde vrijlaten. U hebt de heilige en rechtvaardige verloochend, en verzocht om de vrijlating van een moordenaar. De leidsman ten leven hebt u ter dood gebracht, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden; daarvan zijn wij getuigen.
Welnu, broeders, ik weet dat u in onwetendheid hebt gehandeld, net als uw leiders. Zo heeft God in vervulling laten gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren had aangekondigd, namelijk dat zijn Messias zou lijden. Kom daarom tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden worden uitgewist.

Evangelie: Lucas 24, 35-48

Verschijning aan de elf en hun metgezellen

Toen vertelden zij wat er onderweg was gebeurd en hoe ze Hem hadden herkend bij het breken van het brood. Terwijl zij dit aan het vertellen waren, stond Hij opeens in hun midden. ‘Vrede!’ zei Hij tegen hen. In hun opwinding en hun schrik dachten ze dat ze een geest zagen. ‘Waarom zijn jullie zo in de war?’ vroeg Hij. ‘Waarom die twijfel in je hart? Bekijk mijn handen en mijn voeten maar, Ik ben het zelf. Betast Me en je zult het zien. Een geest heeft immers vlees noch been, zoals jullie zien dat Ik heb.’ Nadat Hij dat gezegd had, liet Hij hun zijn handen en voeten zien. Omdat ze het van blijdschap nog niet konden geloven, en verbaasd waren, vroeg Hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ Ze gaven Hem een stukje gebakken vis. Hij nam het aan en at het op waar ze bij waren. Hij zei: ‘Dit is wat Ik jullie heb gezegd toen Ik nog bij jullie was: alles wat er in de Wet van Mozes en bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat, moet in vervulling gaan.’ Toen opende Hij hun verstand om de Schriften te begrijpen. Hij zei: ‘Er staat geschreven dat de Messias zou lijden en op de derde dag uit de doden zou opstaan, en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken, tot vergeving van zonden. Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem.

Ichtus

Ichtus

Archief preken