Kies uw kerk

Preek van de week

2016-10-09. Waar geloven wij in?

        28ste zondag door het jaar, C

 

Eerste lezing: 2 Koningen 5, 14-17

Evangelie: Lucas 17, 11,19

Mensen op vakantie zoeken al snel naar souvenirs. Een herinnering voor als ze straks thuis zijn. Ze willen iets van het mooie meenemen om, daar thuis verder van te kunnen leven en te vertellen.
Het gebeurt wel eens dat de wens van de overledene om in de geboortegrond begraven te worden, niet kan worden ingewilligd. Vaak gaat dan de naaste familie wat van de geboortegrond halen om de overledene daarin te begraven.
Al sinds mensenheugenis gebruiken christenen relieken. Het zijn niet meer dan aandenkens aan mensen die tijdens hun leven verbonden zijn geweest met de zoektocht naar Jezus Christus.


De belangrijke generaal Naäman voelde zich te groot voor het kleine Israël. Zijn land en zijn rivieren zijn zoveel groter en mooier. In de lezingen gaat het niet over groter en mooier, maar om de vraag: wil jij verbonden blijven met de God van je leven? Na zijn genezing wilde Naäman dat maar al te graag. Vandaar zijn verzoek om iets te mogen schenken. Immers het geschenk blijft als levend bewijs van zijn dankbaarheid en zijn geloof achter. Maar de profeet Elisa weigert. “Heb je het nog niet door Naäman”?, lijkt hij hier te zeggen. Het gaat hier over je geloof in God en niet over de gedachtenis, de indruk die je bij mensen wil achterlaten.

Lucas 17, 11-19

Lucas 17, 11-19


Tien mensen worden door Jezus gereinigd. Negen gaan naar de priesters om zich te laten zien. Eén gaat niet naar de priesters, hij gaat terug naar Jezus. Hij betuigt zijn geloof in Jezus en daarmee ook meteen zijn dankbaarheid.

Toeristen, de stervende, gelovigen, Naäman en de melaatse, het blijken allen mensen te zijn met een opdracht. En de opdracht is de vraag: geloof je? Daarnaast willen allen een aandenken meenemen van de plek waar ze zijn aangeraakt. Een plek waar ze veranderd zijn, waar hun leven een nieuwe impuls heeft gekregen.

Nu voor ons de hamvraag: wat nemen wij mee op onze levensweg? Waar geloven wij in?

 

Amen

Afbeelding: Christus und die Aussätzigen

        Door: Gebhard Fugel (1863 - 1939)

Datum schilderij: ca. 1920

Locatie: Diözesanmuseum Freising, Duitsland

Opmerking: Het museum is tot nader order gesloten. Modernisering van brandbeveiliging en architectonische herontwerp

2 Koningen 5, 14-17

        De genezing van Naäman
Toen ging de Syriër Naäman naar de Jordaan en dompelde zich zevenmaal onder zoals de man van God gezegd had. Zijn huid werd weer als die van een klein kind en hij was gereinigd. Hij keerde met heel zijn gevolg naar de man van God terug, trad het huis binnen, ging voor hem staan en zei: ‘Nu weet ik dat er alleen in Israël een God is en nergens anders op aarde. Aanvaard daarom een huldeblijk van uw dienaar.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zowaar de Heer, die ik dien, leeft, ik neem niets van u aan.’ En hoewel Naäman er bij hem op aandrong iets aan te nemen, bleef hij weigeren. Toen zei Naäman: ‘Geef uw dienaar dan tenminste een last aarde, zoveel als een koppel muildieren dragen kan, want uw dienaar wil aan geen andere goden brand- of slachtoffers meer opdragen dan aan de Heer.

Evangelie: Lucas 17, 11-19

        Reiniging van tien melaatsen
Op zijn reis naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen Hij een dorp inging, kwamen Hem tien melaatsen tegemoet. Ze bleven op een afstand staan en riepen luidkeels: ‘Jezus, Meester, heb medelijden met ons.’ Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Onderweg werden ze gereinigd. Een van hen kwam terug toen hij zag dat hij genezen was, en met luide stem verheerlijkte hij God. Hij wierp zich aan Jezus’ voeten en bedankte Hem. Dit was een Samaritaan. Jezus zei daarop: ‘Er zijn er toch tien gereinigd! Waar blijven de negen anderen? Is er niemand teruggekomen om God eer te brengen, alleen deze vreemdeling?’ En Hij zei tegen hem: ‘Sta op en ga weer; uw vertrouwen is uw redding.’

Archief preken