Kies uw kerk

Preek van de week

2024-04-28. Vruchten dragen

Preek 5de zondag van Pasen, B

          Eerste lezing: Handelingen der apostelen 9, 26-31
          Evangelie: Johannes 15, 1-8

Beste medechristenen, een bekende televisieserie, tegenwoordig, van nu heet “De dertigers”. Ze laten zien wat er zoal gewoon en normaal is in deze tijd en de mensen van nu kunnen zich met die dertigers identificeren. Want de beelden zijn heel herkenbaar. Mensen kunnen zelf kijken wat er heel gewoon is voor iedereen. Maar ze brengen ook de sores die iedereen kan hebben. En vaak ontbreekt het aan een uitweg.

Jezus was ook een dertiger. Hij had nu wel geen televisie tot zijn beschikking maar hij vertelt verhalen. Je kunt er ook naar kijken om hem te volgen. Hij legt uit aan de hand van de wijnstok en de ranken. Hij is de wijnstok, wij de ranken. Hoe je bij Hem kunt horen. Hoe je Hem kunt volgen en verbonden met Hem blijven. Want Hij wil ons ook niet in het ongewisse laten en ook geen onnodige gouden bergen beloven.

Jezus gebruikt wel deze beelden uit de natuur en je kunt ernaar kijken. Nu nog steeds, al die eeuwen heen. Je kunt je er ook mee identificeren. Net zoals bij een televisies kun je dingen herkennen uit je eigen leven. Bovendien zijn die beelden van de wijnstok en de ranken niet dwingend. Je moet ze nog wel zelf interpreteren en iedereen mag dat doen op zijn eigen manier. Als je dat doet kunnen ze een licht zijn voor je. Juist ook in een periode dat je het heel moeilijk hebt. Ze kunnen je uit de put halen. Als je iets meegemaakt hebt en je snapt niets meer van de wereld, niets meer van God, niets meer van de mensen. Dan kan zo'n beeld van de wijnstok je helpen om ook in het verdriet en het gemis een troost, ja zelfs nieuwe levensmoed vinden.

Johannes_15, 1-8

Johannes_15, 1-8

“Ik ben de wijnstok. Jullie zijn de ranken” zegt Jezus ons vandaag. “Als iemand in Mij blijft en Ik in hem zal hij veel vrucht voortbrengen, Zal zijn leven tot een voltooiing komen op een hele bijzondere manier. Maar zonder Mij kun je niets”.

Als wij ons met Jezus identificeren zullen wij dus echt vruchten dragen. Het zullen niet onze vruchten zijn. Door ons zal Hij vruchten voortbrengen. Wil dit nou zeggen dat we onze persoon in Hem moeten verliezen? Dat we onze persoonlijkheid helemaal moeten prijsgeven? Vraag is “waar onze persoonlijkheid te vinden is?” Het evangelie leert ons dat de ware identiteit juist te vinden is bij Jezus. Met andere woorden wie in Hem leeft zal zijn ware identiteit vinden. Onze ware ik waarvan God gezegd heeft dat Hij het geschapen heeft na zijn eigen beeld en gelijkenis. En dat zal dan meer tot bloei komen, zal vruchten dragen.

Het eigen ‘ik’ dat we vaak zo graag koesteren heeft alleen maar te doen met zichzelf. Als we goed doen zoals Jezus zal dat op de achtergrond raken. Sterven als het ware in Christus en met Hem verrijzen tot de ware ik. En dan ben je goed bezig. Je doet je best om voor mensen te zorgen, goed met mensen om te gaan. Maar dan zal de Vader je snoeien. Zoals ze doen bij een wijnstok zoals het gebeurd is bij Jezus zelf. En dat dient dus ergens voor. Het lijkt een drama en soms is het dat ook echt zo. Maar als je de diepere betekenis ervan gaat inzien zal het een ongekende kracht voor je betekenen. Innerlijke kracht om van het leven iets moois te maken. Echt te leven.

          Amen

Handelingen 9, 26-31

          Vlucht uit Damascus en terugkeer naar Jeruzalem
In Jeruzalem aangekomen zocht Paulus aansluiting bij de leerlingen, maar ze waren allemaal bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat hij een leerling was. Maar Barnabas nam hem mee naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heer had gezien en dat die tot hem gesproken had, en hoe hij in Damascus vrijmoedig was opgetreden in de naam van Jezus.  Daarna ging hij in Jeruzalem dagelijks met hen om. Hij trad vrijmoedig op in de naam van de Heer, en sprak en disputeerde met de hellenisten; maar die probeerden hem ter dood te brengen. Toen de broeders dit te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar naar Tarsus. In heel Judea, Galilea en Samaria kon de gemeente zich nu in vrede ontplooien. Ze leefde in ontzag voor de Heer en de troost van de heilige Geest, en nam in aantal toe.

Johannes 15, 1-8

          Jezus: de ware wijnstok
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier.  Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit Hij die weg. En als een rank wel vrucht draagt, snoeit Hij die bij, zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt. Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie verkondigd heb. Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik, want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht, maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok, zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen als je niet met Mij verbonden blijft. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Alleen wie met Mij verbonden blijft - zoals Ik met hem - draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets. Wie niet met Mij verbonden blijft, wordt weggegooid als een wijnrank: ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur, waar ze verbranden. Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag dan wat je wilt, en het valt je ten deel. Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen en jullie je mijn leerlingen betonen.

Archief preken